Rynki

Rynek
Veolia Water Technologies odpowiada na zróżnicowane potrzeby sektora komunalnego w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stosując wiodące na rynku technologie i procesy
Rynek
Poprzez rozwój farm rybnych, Veolia zaspokaja potrzeby zrównoważonego rozwoju, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania klientów
Rynek
Veolia Water Technologies dostarcza wysokowydajne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, redukując ogólne zapotrzebowanie na zasoby
Rynek
Przygotowanie wody procesowej i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkujących silniki, przekładnie, systemy dla przemysłu lotniczego
Rynek
Oczyszczanie ścieków i przygotowanie wody dla przemysłu energetycznego
Rynek
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii i opieki zdrowotnej
Rynek
Przygotowanie wody procesowej i oczyszczanie ścieków dla mleczarni i zakładów przetwórstwa mleka
Rynek
Veolia Water Technologies uzdatnia wodę i oczyszcza ścieki na potrzeby przemysłu spożywczego.
Rynek
Kompaktowe, wydajne i innowacyjne urządzenia do produkcji wody ultraczystej i wody oczyszczonej w procesach odwróconej osmozy.
Rynek
W obliczu zanikania paliw kopalnych firma Veolia Water Technologies współpracuje z branżami, które koncentrują się na paliwach ekologicznych.
Rynek
Veolia Water Technologies jest zaangażowana w sektor motoryzacyjny.
Rynek
Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania do oczyszczania wody i ścieków dla przemysłu celulozowo-papierniczego