Sektor komunalny

Uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków dostosowane do potrzeb gmin 

Veolia odpowiada na różnorodne potrzeby w zakresie uzdatniania wody na całym świecie dzięki wiodącym na rynku technologiom i procesom. Świadczymy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla komunalnych odbiorców wody, zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich. Niezależnie od tego, czy problemem są ograniczone zasoby wody, utrzymanie bezpieczeństwa higienicznego wody czy spełnienie rygorystycznych przepisów środowiskowych, władze gminne na całym świecie polegają na naszej wiedzy w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Nasza ogólnoświatowa sieć zapewnia lokalne kontakty, wiedzę i wsparcie, dzięki czemu możemy świadczyć usługi o wartości dodanej, dostosowane do unikalnych wymagań każdej gminy. Nasze usługi obejmują wszystko, co jest potrzebne do projektowania, budowy, obsługi, konserwacji i modernizacji komunalnych instalacji uzdatniania wody i oczyszczania  ścieków.

 

Wartość dodana dla naszych klientów

Dostęp do najnowocześniejszych technologii oczyszczania wody i ścieków oraz najlepszych praktyk na świecie, pozwala nam dostarczać ekonomiczne i innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne systemy multi-technologiczne lub oprogramowanie optymalizujące wydajność operacyjną instalacji.

Jesteśmy ekspertem w zakresie ponownego wykorzystania i odzysku wody, przywracając jej wartość. Proponujemy rozwiązania, które w perspektywie długoterminowej przynoszą korzyści techniczne i ekonomiczne.   

 

Nasza odpowiedzialność społeczna

We współpracy z naszymi klientami i partnerami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zrównoważonych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia. Nasze inicjatywy dotyczące śladu węglowego i wodnego pomagają naszym klientom mierzyć i zmniejszać ich wpływ na środowisko i zasoby środowiska.

Wnosimy również wkład w społeczność, promując lokalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększając świadomość problemu zmniejszających się zasobów wody na świecie, stając się w ten sposób firmą odpowiedzialną społecznie. 

 

Uzdatnianie wody pitnej: 

W celu zapewnienia wysokiej czystości wody oferujemy szereg rozwiązań technologicznych włączając w to:

 • wstępne oczyszczanie i podczyszczanie
 • oczyszczanie specyficzne (usuwanie arsenu, azotanów, TOC, itp.)
 • dezynfekcję
 • zmiękczanie
 • odsalanie
 • środki chemiczne do uzdatniania wody
 • urządzenia mobilne do uzdatniania wody.

 

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Dostarczamy skuteczne i ekonomiczne systemy oczyszczania ścieków, dostosowane do potrzeb klienta, w zakresie:

 • oczyszczanie wstępne ścieków (mechaniczne)
 • oczyszczanie drugiego stopnia (biologiczne) i trzeciego stopnia (doczyszczanie)
 • zawracanie oczyszczonych ścieków do obiegu 
 • odzysk wody ze ścieków
 • mobilne i pakietowe systemy oczyszczania ścieków.