Rozwiązania cyfrowe Hubgrade

Efektywne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone procesy wodne
Hubgrade make your ressources smarter banner

Hubgrade to połączenie narzędzi cyfrowych i doświadczenia Veolia, które zapewnia efektywność operacyjną i środowiskową. Jaka jest jego specyfika? Wykorzystywanie wiedzy pracowników i potencjału cyfrowego w celu przetwarzania danych i zapewnienia stale zoptymalizowanych rozwiązań dostosowanych do Twoich priorytetów: zgodności z przepisami, doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. 


Jakim wyzwaniom chcą Państwo sprostać? 

Optymalizacja całego obiegu wody: podłączenie systemów wodnych i ściekowych do Hubgrade

Hubgrade optymalizuje operacje wodne dla tysięcy klientów komunalnych i przemysłowych na całym świecie.

+640

podłączone obiekty

+ 4,400

 aktywni użytkownicy

+30

kraje

10

 Dostępność w 10 językach

Hubgrade Essential i Hubgrade Assist 

praktyczna, zrównoważona i skuteczna metoda efektywnego zarządzania zasobami wodnym

Hubgrade Essential umożliwia zdobycie lepszych informacji o procesach wodnych dzięki całodobowemu bezpiecznemu dostępowi do przyjaznego dla użytkownika portalu internetowego  dostępnego z komputera lub smartfona. 

Dzięki Hubgrade Assist, zespoły operacyjne mogą polegać na naszej zdalnej pomocy eksperckiej w zakresie monitorowania w czasie rzeczywistym, zarządzania alarmami, rozwiązywania problemów i optymalizacji wydajności. 

 

Odkryj, w jaki sposób Hubgrade pomaga operatorom radzić sobie z codziennymi wyzwaniami:

Rozwiązywanie problemów operacyjnych dzięki niezawodnej zdalnej opiece operatorskiej.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i wiedza o procesach w celu zapewnienia ciągłości działania.
Zwiększenie wydajności i przyspieszenie transformacji cyfrowej dzięki Hubgrade.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zarządzanie alarmami w celu zapewnienia zgodnego z przepisami procesu oczyszczania ścieków.

 

Hubgrade Performance - moduł Insight – Smart Membranes: 

Przewidywanie zmian parametrów operacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Unikanie nieplanowanych przestojów, optymalizacja harmonogramów konserwacji lub przewidywanie przypadków zanieczyszczenia, zanim staną się nieodwracalne - to tylko kilka przykładów wyzwań, przed którymi stają kierownicy instalacji wykorzystujących membrany.

Aby poradzić sobie z tymi trudnościami, połączyliśmy naszą wiedzę na temat procesów membranowych ze sztuczną inteligencją w jednym narzędziu: Smart Membranes.

To oparte na chmurze narzędzie zapewnia wiarygodną ocenę stanu zanieczyszczenia membran w czasie rzeczywistym i umożliwia zespołowi operacyjnemu podejmowanie proaktywnych i opartych na dowodach decyzji, dzięki konserwacji zapobiegawczej membran.

Dowiedz się w jaki sposób Hubgrade pomaga zmniejszyć ślad węglowy oczyszczani ścieków:

 

Hubgrade Performance - moduł Plant 

Cyfrowy bliźniak umożliwiający elastyczne, zgodne z przepisami i zoptymalizowane uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Zmiany klimatyczne, ograniczenia budżetowe, gwałtowny wzrost cen energii i środków chemicznych wpływają na funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.. 

Moduł Plant systemu Hubgrade Performance, jest cyfrowym bliźniakiem, który optymalizuje działanie oczyszczalni  ścieków. 
Wykorzystuje dane czasu rzeczywistego i zaawansowane algorytmy w celu ciągłego dostarczania optymalnych wartości zadanych do sterownika PLC oraz zapewnia wgląd do informacji operatorom, inżynierom procesu i zespołom zarządzającym.

Moduł Plant został już zainstalowany w ponad 100 oczyszczalniach  ścieków na całym świecie. 
Wyniki uzyskane w tych obiektach wskazują na:

  • o 30% obniżone zużycie energii wymaganej do napowietrzania
  • 100% redukcję zużycia środków chemicznych 
  • 40% wyższą wydajność biologiczną
  • 100% wzrost wydajności hydraulicznejj
Hubgrade performance


Dowiedz się w jaki sposób Hubgrade pomaga zmniejszyć ślad węglowy oczyszczani ścieków:

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody w nadmorskich kurortach na Litwie dzięki Hubgrade
Dzięki Hubgrade główna oczyszczalnia ścieków w Mediolanie zmniejsza emisję CO2 o około 1200 ton rocznie
Wykorzystanie istniejących obiektów oraz zapewnienie optymalnego i zgodnego z przepisami działania oczyszczalni w Kolding.

Zapraszamy do wysłuchania opinii naszych klientów:

 


Hubgrade Performance - moduł Sewer

Optymalizacja pracy sieci kanalizacyjnej dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym i analizom predykcyjnym
 

Przewidywanie i zrozumienie warunków przepływu ścieków nigdy nie było tak ważne. Stale rozwijające się miasta i zmiany klimatyczne wywierają presję na już starzejące się systemy kanalizacyjne. Hubgrade Performance gromadzi i analizuje dane z kanalizacji w celu zapewnienia czystszego środowiska wodnego i elastycznych rozwiązań. Dzięki zaawansowanej i predykcyjnej analityce usprawniamy monitorowanie sieci kanalizacyjnych i zmniejszamy ilość ścieków odprowadzanych do środowiska. Dzięki optymalizacji w czasie rzeczywistym i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, operatorzy sieci kanalizacyjnych mogą zredukować do 40% przelewów


Dowiedz się, jak Hubgrade pomaga przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami kanalizacyjnymi zmniejszyć koszty inwestycji w zbiorniki retencyjne:

Interagua skutecznie utrzymuje i usprawnia kanalizację w Guayaquil dzięki Hubgrade.
Redukcja przelewów kanalizacji ogólnospławnej, przy mniejszej o 60% pojemności w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami, dzięki zastosowaniu Hubgrade.

 

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i wytycznymi Przemysłu 4.0

Zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia Państwa obiektów wodnych oraz z pojawiających się zagrożeń związanych z cyberatakami. Z tego powodu zaprojektowaliśmy nasze rozwiązania cyfrowe z najwyższym poziomem bezpieczeństwa cybernetycznego end-to-end i zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, co zapewnia Państwa działalności pełną odporność na zagrożenia.

 

Logos cybersecurity hubgrade

Dowiedz się więcej o tym, jak bezpieczeństwo cybernetyczne jest integralną częścią systemu Hubgrade.