Hubgrade sprawia, że Twoje zasoby są zarządzane efektywnie

Ciągłość procesów ma kluczowe znaczenie dla gospodarki wodnej. Jednak przy zwiększonym zapotrzebowaniu, ograniczeniach budżetowych i konieczności poprawy wydajności operatorzy  instalacji wodnych mają przed sobą trudne zadanie.

W takiej sytuacji sprawne przetwarzanie danych może zrewolucjonizować zarządzanie zakładem.

Hubgrade to połączenie narzędzi cyfrowych i doświadczeń Veolia, które sprawia, że wszystkie procesy wodne są sterowane rozsądnie, bezpieczniej oraz w bardziej zrównoważony sposób.

Świat się zmienia, ale uzdatnianie wody pozostaje kluczowe dla ludzi, przedsiębiorstw i przemysłu. Wybierz Hubgrade, jeśli chcesz, by Twoje zasoby można było inteligentniej wykorzystać, i już dziś zrób krok w stronę przyszłości gospodarki wodnej.

Hubgrade to połączenie narzędzi cyfrowych i wiedzy pracowników Veolii, które zapewnia efektywność operacyjną i środowiskową. Jaka jest jego specyfika? Wykorzystywanie kompetencji ludzi i mocy cyfrowej do przetwarzania danych i zapewniania zoptymalizowanych rozwiązań dostosowanych do Twoich priorytetów: zgodności z wymogami, doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Dzięki Hubgrade odpowiadamy na potrzeby gmin i przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji zużycia wody, aby sprostać codziennym wyzwaniom operatorów i menedżerów w całym cyklu wodnym(np. zmniejszyć koszty operacyjne przy zachowaniu dobrej jakości wody). Nasze usługi cyfrowe mogą być wdrożone dla pojedynczej technologii, szeregu urządzeń lub całej stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków, dla urządzeń Veolii i innych producentów.

Zapewniamy bezpieczny dostęp do portalu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gwarantujemy najlepszą obsługę i zapewniamy elastyczny interfejs dla każdego typu użytkownika (np. kierowników, operatorów, inwestorów). Hubgrade opiera się na wielu źródłach danych, zróżnicowanym sposobie gromadzenia danych (wprowadzaniu ręcznym lub automatycznym) i najlepszych w swojej klasie algorytmach, aby zapewnić wiarygodność przetwarzanych przez nas danych.

Dostarczamy trzy innowacyjne usługi:

Hubgrade Essential umożliwia zdobycie lepszych informacji o procesach wodnych i podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących instalacji lub sprzętu wodnego dzięki następującym funkcjom.

 • Cyfrowa biblioteka zapewniająca dostęp do wszystkich istotnych dokumentów, takich jak certyfikaty, raporty serwisowe, umowy i zamówienia w jednej lokalizacji, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
 • Wizualizacja danych do zbierania i wyświetlania danych procesowych z zakładu.
 • Zdarzenia i alarmy zapobiegające nieoczekiwanym przestojom i przekroczeniu parametrów.
 • Automatyczne raportowanie w celu zapewnienia spójnej i regularnej analizy danych oraz okresowej sprawozdawczości.
 • Moduł konserwacji umożliwiający przegląd zadań konserwacyjnych i ich poziomu krytyczności.

 

Hubgrade Essential zapewnia przejrzystość i wygodę oraz zapewnia ciągłość działania ponad 1 300 podłączonym urządzeniom wodnym i ponad 640 lokalizacjom.

Hubgrade Assist  wspiera zespoły operatorskie w codziennym nadzorowaniu za pomocą proaktywnych, bazujących na danych narzędzi oraz wsparciu obiektowym, które obejmuje rozwiązywanie problemów i długoterminowe korygowanie nieprawidłowości. Wspiera zespoły w centrali w ogólnym monitorowaniu, a także zespoły w zakładach, zapewniając natychmiastowe zapisy danych i alarmy, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, okresowe raporty i dostęp do specjalistycznej wiedzy. 

System uzdatniania wody nadzorowany przez Hubgrade Assist ma wcześniej zdefiniowane parametry procesu monitorowania, które są stale wyświetlane i rejestrowane i które będą wywoływać alarmy w przypadku odchylenia od normalnego zakresu.

 • Dzięki zdalnej pomocy eksperckiej, dostępnej dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, zarządzaniu alarmami i rozszerzonej rzeczywistości, w dni robocze można kontaktować się z naszymi ekspertami w celu rozwiązania problemów lub uzyskania regularnych przeglądów i zaleceń.
 • Funkcje szkolenia i mentoringu zwiększają umiejętności personelu, zapewniając mu dostęp do materiałów szkoleniowych pokazujących jak rozwiązywać problemy na miejscu lub do programów e-learningowych w celu ciągłego doskonalenia operatorów.

Dzięki Hubgrade Assist zapewniamy cyfrowo wspomaganą wiedzę o procesach w celu uzyskania najlepszej w swojej klasie eksploatacji urządzeń, procesów i obiektów.

Hubgrade Performance zbiera dane w czasie rzeczywistym oraz stosuje analizy i algorytmy, opracowane i oparte na naszym doświadczeniu w projektowaniu i eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na całym świecie, aby stale porównywać i optymalizować wydajność instalacji.

Dzięki modułowi analizy, Hubgrade Performance umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, oparte
w większym stopniu na danych procesowych. Zapewnia całościowy wgląd w operacje i procesy, zapewniając użytkownikom zróżnicowany poziom analiz i zaleceń, łącząc procesy technologiczne, dane operacyjne i finansowe.

 • Kluczowe wskaźniki wydajności służą do oceny jakości operacji i pomagają w podejmowaniu decyzji operacyjnych.
 • Analizy predykcyjne opierają się na danych historycznych, aby przewidywać ewolucję strategicznych parametrów operacyjnych lub przewidywać awarie, ograniczać ryzyko przestojów i optymalizować planowanie konserwacji.
 • Funkcje optymalizacji zapewniają symulowane scenariusze operacyjne i sugerowane zoptymalizowane wartości zadane, aby zapewnić całościową optymalizację procesów związanych z wodą i ściekami.

Dla oczyszczalni ścieków i/lub sieci kanalizacyjnych opracowaliśmy zestaw wydajnych algorytmów
i całościowych rozwiązań, które zapewniają optymalizację w czasie rzeczywistym poprzez sterowanie online, monitorowanie i prognozowanie: moduł Plant Hubgrade Performance. Jest to dynamiczny i elastyczny system, który wykorzystuje informacje w czasie rzeczywistym i/lub prognozy, aby osiągnąć cele operacyjne. Korzyści dla oczyszczalni ścieków obejmują zmniejszenie całkowitych kosztów kapitałowych i eksploatacyjnych, zwiększenie wydajności hydraulicznej oraz poprawę działania w zakresie wydajności, stabilności i bezpieczeństwa.

Moduł został zainstalowany w ponad 100 instalacjach oczyszczania ścieków i wody na całym świecie.
Udowodnione efekty uzyskane na obiektach:

 •  40% wyższa wydajność biologiczna
 •  100% wzrost wydajności hydraulicznej
 •  25% redukcji energii wymaganej do napowietrzania
 •  75% redukcji energii do napowietrzania piaskownika
 •  75% redukcja zużycia energii na wewnętrzną recyrkulację azotanów
 •  100% redukcja zużycia środków chemicznych do denitryfikacji i wytrącania fosforu
 •  20-30% oszczędności na kosztach operacyjnych.  

Dzięki systemowi Hubgrade Performance nie trzeba już martwić się o dokonywanie właściwych korekt w celu prawidłowego działania procesów oczyszczania ścieków.