Praca dla praktykantów, studentów i absolwentów

Wzmacnianie pozycji studentów i absolwentów poprzez rozwojowe staże i możliwości.
A women engineer in a factory

Zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów wodnych i wszechobecne zanieczyszczenia wymagają radykalnych i znaczących rozwiązań. Naszym celem w Veolia Water Technologies jest stawianie czoła dzisiejszym wyzwaniom środowiskowym przy jednoczesnym tworzeniu rozwiązań w zakresie uzdatniania wody na przyszłość. Nasze możliwości rozwoju dla praktykantów, studentów i absolwentów stawiają Cię na czele transformacji ekologicznej, co oznacza, że pomożesz nam chronić, zachowywać i ponownie wykorzystywać zasoby wodne na całym świecie.


Dlatego właśnie warto wybrać u nas praktykę, staż lub program pracy za granicą (kontrakty VIE – International Voluntary Work in Business):

  • Szkolenia dedykowane zawodom przyszłości: stale rozwijamy nasze role, aby sprostać globalnym zmianom i zmieniającym się potrzebom naszych klientów.
  • Ciągły rozwój osobisty: będziesz otrzymywać możliwości ciągłego doskonalenia i rozwoju kariery.
  • Uprzywilejowany dostęp do przyszłych możliwości rozwoju: praktykanci mają pierwszeństwo podczas rekrutacji, a ich profile są promowane w całej Grupie.
  • Ochrona zasobów wodnych: chroń zasoby wodne razem z nami dzięki najnowocześniejszym technologiom.
  • Dokonywanie zmian na rzecz środowiska: przyczynisz się do optymalizacji oczyszczania wody i ścieków przemysłowych i komunalnych, zapewniając zrównoważoną przyszłość naszym klientom i środowisku.

Nasi praktykanci i stażyści

W Veolia Water Technologies priorytetem jest szkolenie kolejnych pokoleń, kładąc nacisk na transfer wiedzy i umiejętności. Niezmiennie angażując się w zrównoważony rozwój, aktywnie rekrutujemy młodych pracowników posiadających niezbędne umiejętności, którzy pomogą nam stworzyć lepsze jutro.

Nasze ekologiczne podejście obejmuje intensywny program praktyk i staży. Dbamy o twoje szanse na zatrudnienie, dzieląc się jednocześnie naszą pasją do branży zorientowanej na ochronę środowiska

Co roku zapraszamy studentów na różnych poziomach edukacji akademickiej, oferując im praktyki i staże w działach technicznych i korporacyjnych, a oni korzystają z indywidualnego wsparcia przez cały okres trwania umowy.

Poznaj niektórych z naszych obecnych praktykantów:

Nasz program pracy za granicą „PANGEO”

Stworzony w 2004 roku przez Grupę Veolia program pracy za granicą PANGEO daje możliwość pracy za granicą w jednej z naszych lokalizacji przez okres 12 lub 24 miesięcy, głównie w ramach francuskiego kontraktu VIE (International Voluntary Work in Business).
Program ten jest otwarty dla różnych zawodów: inżynierów, kierowników projektów, analityków biznesowych, specjalistów ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, specjalistów ds. finansów, specjalistów ds. komunikacji, specjalistów ds. zasobów ludzkich.
Przez cały czas trwania umowy będziesz korzystać z indywidualnego wsparcia dedykowanego zespołu, który będzie ściśle monitorował Twoją adaptację w kraju, w tym zakwaterowanie, akulturację i wdrożenie.

Mamy wiele inicjatyw, w których warto wziąć udział!

Nagroda Solidarności Studenckiej za innowacyjne projekty prowadzone przez stowarzyszenia studenckie na uczelniach wyższych powiązane z głównymi obszarami działań społecznych i środowiskowych Fundacji Veolia. 

Trofea transformacji ekologicznej nagradzające najbardziej innowacyjną pracę dyplomową studentów uniwersytetów, szkół inżynierskich i szkół biznesu.

 

Szkoła Letnia Veolia, dzięki której będziesz częścią naszej Grupy przez 10 dni! Pasjonujesz się kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i chcesz odkryć zawody związane z ochroną środowiska? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej Grupie na poziomie międzynarodowym? Przyjdź i spędź 10 dni w naszej firmie! Program Szkół Letnich Veolia obejmuje prezentację naszej działalności, spotkania z pracownikami, wizyty w terenie i wiele więcej.

Chcesz spróbować? Sprawdź  nasze oferty i aplikuj!