Biopaliwa

Veolia Water Technologies wprowadza innowacje w dziedzinie biopaliw

Biopaliwa pochodzenia roślinnego są częścią rozwijającego się rynku. W obliczu zanikania paliw kopalnych firma Veolia Water Technologies współpracuje z branżami, które koncentrują się na paliwach ekologicznych. Nasze technologie umożliwiają klientom oczyszczanie ścieków, jednocześnie odzyskując zużyte oleje i tłuszcze spożywcze.

Veolia Water Technologies angażuje się rozwój biopaliw

Rozwój biopaliw jest ważnym narzędziem w walce z emisją gazów cieplarnianych. Zmiany klimatyczne związane z uwalnianiem CO2 i wyczerpywaniem się rezerw paliw kopalnych sprawiają, że biopaliwa stają się kluczowym zasobem przyszłości.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, firma Veolia Water Technologies stawia swoją wiedzę specjalistyczną w służbie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Potencjał energetyczny biomasy zachęca nasze zespoły badaczy i inżynierów do wdrażania innowacyjnych procesów służących planecie i naszym klientom.

Rozkwit produkcji biopaliw na światowym rynku przemysłowym tworzy nowe obowiązki dla profesjonalistów, szczególnie związane z wymogami transformacji energetycznej. Adaptacja i ewolucja to hasła przewodnie tego sektora, dlatego Veolia Water Technologies wspiera wszystkich swoich klientów w tych zmianach.
 

Co oferuje Veolia Water Technologies?

Jako innowator w dziedzinie technologii, Veolia Water Technologies doskonale rozumie znaczenie rozwoju biopaliw. Wspieramy to wyzwanie przemysłowe przy pomocy naszych technologii i tworzymy rozwiązania dostosowane do wszystkich potrzeb.

Veolia Water Technologies produkuje sklarowaną wodę podczas wstępnego oczyszczania w procesie Actiflo™. Produkujemy wodę oczyszczoną, wodę zdemineralizowaną i wodę osmotyczną, która może być wykorzystywana do zasilania kotłów i obiegów chłodzących. 
   
Veolia Water Technologies jest również liderem w technikach odparowania lub fermentacji beztlenowej odpadów winiarskich. Nasz wysokowydajny proces technologiczny pozwala na skoncentrowanie strumieni procesowych nawet do 50% i zmniejsza zapotrzebowanie na energię na etapach suszenia. Nasz moduł HESC opiera się na technologii wymuszonego obiegu, zaprojektowanej specjalnie do tego celu. System odzyskuje wodę technologiczną , która jest tracona podczas parowania do powietrza.

W coraz bardziej konkurencyjnym sektorze, Veolia Water Technologies oferuje również swoim  partnerom przemysłowym innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bioetanolu, ułatwiające obsługę instalacji odparowywania etanolu.

 

Przetwarzamy oleje jadalne w paliwo

 

Veolia zbiera co roku tysiące ton zużytego oleju z branży gastronomicznej i przemysłu spożywczego. Procesy naukowe Veolia Water Technologies umożliwiają przekształcenie tego odpadu w biopaliwo. Dzięki procesom mikrofiltracji i sedymentacji oleje odpadowe są oddzielane od wody w celu ponownego wykorzystania.


Korzyści dla środowiska naturalnego są ogromne. 1 litr zużytego oleju odzyskanego jako biopaliwo zastępuje emisję 3 kg CO2. Redukcja w porównaniu do oleju napędowego wynosi 92%.

Veolia Water Technologies przetwarza zużyte oleje

  • Każdego roku zbierane jest 10 000 ton zużytych olejów spożywczych
  • Rocznie produkuje się 20 000 ton biopaliw.
  • 1200 litrów biopaliw jest wytwarzane na każdą tonę zużytych olejów

Nasze technologie dla biopaliw

Nasze technologie autorskie są specjalnie zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości związane z biopaliwami. Veolia Water Technologies dysponuje efektywnymi procesami izolowania i zbierania użytecznych tłuszczów. Celem jest ich przekształcenie w paliwo. Dzięki temu możemy czerpać zysk z oczyszczania ścieków.

  • Actiflo - unikatowy osadnik lamelowy łączący w sobie proces koagulacji, flokulacji i sedymentacji z zastosowaniem mikropiasku. Ten opatentowany szybki osadnik jest wyłączną własnością firmy Veolia Water Technologies. Actiflo posiada ponad 1000 referencji na całym świecie, które udowadniają jego skuteczność w sektorze komunalnym i przemyśle od ponad 25 lat.
  • Technologie beztlenowe Biothane - fermentacja beztlenowa do oczyszczania beztlenowego wysoce stężonych ścieków/odpadów organicznych z produkcją biogazu. Ten proces przekształcania bioodpadów w biopaliwo, oparty na obróbce z wykorzystaniem bakterii beztlenowych nie wymaga dużo nakładów.
  • Biolix, jest obróbką biologiczną, która skutecznie oczyszcza oleje i tłuszcze usuwane z urządzeń do wstępnego oczyszczania. Proces wykorzystuje specjalną biomasę do obróbki substratu, który tworzy tłuszcz, poprzez produkcję osadu i CO2. Tłuszcze są następnie izolowane w celu ich ponownego wykorzystania i odzysku.
  • Agira, to technologia oczyszczania tłuszczu i osadów. Szczególnie skuteczna w odniesieniu do przemysłu rolno-spożywczego. Hydroliza usuwa około 70-90% lipidów i jest łatwym do zainstalowania rozwiązaniem do produkcji biodiesla.
  • Biosep -  biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych. To innowacyjne rozwiązanie łączy procesy membranowe do uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego.
     

Wszystkie te technologie pomagają udoskonalić naszą wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Dzięki technologiom wodnym opracowanym przez Veolia Waters Technologies, gospodarka cyrkulacyjna jest filarem naszej działalności.

Komisja Europejska wyznaczyła cel, aby europejski przemysł transportowy wykorzystywał 10% energii odnawialnej w swojej działalności . Veolia Water Technologies, lider innowacji technologicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, pracuje nad rozszerzeniem zastosowania biopaliw w tej branży. Nasze wydajne, elastyczne i ekonomiczne procesy umożliwiają naszym partnerom na oczyszczanie ścieków przy jednoczesnym zwiększaniu wartości bioodpadów poprzez przekształcanie ich w zieloną energię.