Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy

Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu celulozowo-papierniczego

Uzdatnianie wody w przemyśle celulozowo- papierniczym 

Optymalizujemy wydajność i poprawiamy efektywność energetyczną zakładów, pomagamy naszym klientom zmniejszyć wpływ działalności produkcyjnej na środowisko dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań do uzdatniania wody. Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie oczyszczania wody przekłada się na redukcję kosztów i wielkości zużycia wody na tonę wyprodukowanego papieru.

Veolia Water Technologies, zapewnia niezawodne systemy do przygotowania wysokiej jakości wody technologicznej, będącej kluczowym elementem dla różnych procesów produkcyjnych zakładu papierniczego. Oferujemy technologie dla wszystkich obszarów gospodarki wodnej w obrębie obiektu.

 

Oczyszczanie ścieków z przemysłu papierniczego

Fermentacja beztlenowa jest skutecznym sposobem oczyszczania ścieków z zakładów celulozowo-papierniczych, stabilizacji osadów oraz produkcji biogazu będącego źródłem energii odnawialnej. Zwiększenie zyskowności zakładów przemysłowych i spełnienie rygorystycznych przepisów ochrony środowiska poprzez zapewnienie naszym klientom międzynarodowego doświadczenia i wiedzy eksperckiej jest dla nas kluczowym wyzwaniem. 

Ponadto podejmujemy działania mające na celu modernizację i usprawnienie istniejących instalacji i urządzeń w celu ich dostosowania do nowych regulacji. 

 

Oczyszczanie ługu czarnego

Jesteśmy światowym liderem w projektowaniu i dostarczaniu wyparek ługu czarnego (powarzelnego). 
Dodatkowo zapewniamy komplementarne technologie dla różnych zastosowań takich jak np. oczyszczanie popiołu. 

KONTAKT

Tomasz Jamrocha
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 668 887 237