Dokumenty dla Klientów

PDF
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW (OWU) - obowiązujące od 17 maja 2019 r. (488.76 KB)
PDF
GENERAL SALE AND SUPPLY CONTRACTS TERMS AND CONDITIONS Revision 1 of 17 May 2019 (418.23 KB)

 

HUBGRADE: 

PDF
HUBGRADE Remote Control Specific Terms and Conditions of Service (156.62 KB)
PDF
HUBGRADE General Terms and Conditions of Service (223.64 KB)
PDF
HUBGRADE Assist Specific Terms and Conditions of Service (164.91 KB)
PDF
HUBGRADE Essential Specific Terms and Conditions of Service (126.86 KB)
PDF
HUBGRADE Performance Plant Module Specific Terms and Conditions of Service (140.82 KB)
PDF
HUBGRADE Performance Insight Module Specific Terms and Conditions of Services (130.99 KB)