Realizacje

Business case
Nowy system wytwarzania i dystrybucji zimnej WFI (Cold WFI) został zaprojektowany i dostarczony przez firmę Veolia.
Business case
Do oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwie Tymbark w Tymbarku wykorzystano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego.
Business case
Budowa podczyszczalni ścieków mleczarskich dla zakładu "Mleko" w Lipsku podyktowana została ustaleniem nowych parametrów ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji.
Business case
Celem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Zakładów New Holland w Płocku było przejęcie ścieków najbardziej obciążonych z malowania maszyn.
Business case
Rozbudowa stacji demineralizacji wody procesowej w fabryce UNILEVER w Bydgoszczy była związana z rozbudową linii produkcyjnych w całej fabryce.
Business case
Oczyszczanie ścieków browarniczych z zastosowaniem procesu beztlenowego .
Business case
Uzdatnianie wody podziemnej ze studni głębinowych z zastosowaniem filtrów pośpiesznych.
Business case
Na oczyszczalni zastosowano będący własnością grupy Veolia Water Solutions & Technologies proces ACTIFLO™ służący do oczyszczania wód przemysłowych.
Business case
W 2008r. we Włocławku uruchomiono instalację suszenia osadów ściekowych, wybudowaną przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. i Kruger A/S.