Informacja o ochronie prywatności

Dane Osobowe zbierane za pomocą tego formularza są kopiowane do pliku elektronicznego znajdującego się w posiadaniu Veolia Water Technologies w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie i przesłania innej komunikacji biznesowej związanej z zapytaniem. 
  • dostarczania Użytkownikowi informacji o naszych produktach i usługach związanych z jego zapytaniem, które mogą być dla niego interesujące, takich jak informacje marketingowe, biuletyn, blog. Ponieważ Veolia Water Technologies zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, będą oni otrzymywać wiadomości e-mail z możliwością dostosowania preferencji dotyczących komunikacji.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie udzielonej zgody. 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Odbiorcami są podmioty Veolia.

Niektórzy odbiorcy mogą znajdować się poza Unią Europejską w krajach, w których działa Veolia Water Technologies. Mogą one być również przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu świadczenia usług hostingu, przechowywania, komunikacji, zarządzania bazami danych lub konserwacji IT. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie danych, jego dane zostaną udostępnione wyłącznie firmie Veolia Water Technologies; w takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem  [email protected].

 


Wdrożono odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony takich Danych Osobowych.

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz francuską ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, modyfikowania i usuwania. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub składając skargę do [nazwa lokalnego organu, np. francuskiego organu nadzorczego na jego stronie internetowej www.cnil.fr].