O Nas

Najlepsze technologie do ochrony zasobów wodnych

Veolia Water Technologies (VWT), spółka zależna grupy Veolia, jest globalnym wiodącym specjalistą w dziedzinie uzdatniania wody. Nasze zespoły projektują i dostarczają instalacje uzdatniania wody pitnej lub oczyszczania ścieków, a także urządzenia standardowe do uzdatniania wody dla klientów przemysłowych i komunalnych. VWT oferuje również szeroki zakres usług (audyt, konserwacja, monitorowanie,....) w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem systemami oczyszczania wody i ścieków.

 

Rozwiązania dla zrównoważonego świata

Tworzymy technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza wiedza fachowa jest celowo skoncentrowana na ochronie środowiska: pomagamy zmniejszyć ślad węglowy i zoptymalizować zużycie wody, w szczególności poprzez naszą ofertę "zerowego zrzutu cieczy" (ZLD - Zero Liquid Discharge), która umożliwia ponowne wykorzystanie ścieków w zakładzie po ich uprzednim oczyszczeniu. Oferujemy również rozwiązania w zakresie metanizacji mające na celu wykorzystanie energii wytwarzanej przez osad pochodzący z oczyszczalni ścieków. Wyprodukowany w ten sposób biogaz może być wykorzystywany na miejscu, w pobliskim zakładzie lub w miejskiej sieci dystrybucji. Przykładowo takie rozwiązanie dostarczyliśmy  wspólnie z naszymi kolegami z filii Veolia Sede dla Artois Methanisation. 
Naszym celem jest pomoc w ochronie zasobów wodnych i energetycznych. 

Jesteśmy "globalnym" graczem: nasze znormalizowane technologie są projektowane na całym świecie tak, aby spełniały standardy różnych krajów, a nasze usługi są projektowane lokalnie w taki sposób, aby były jak najbardziej zbliżone do wymagań klientów, a przede wszystkim, aby były możliwie jak najbardziej elastyczne w zależności od potrzeb lub sytuacji awaryjnych. W ekstremalnych sytuacjach stanowi to duże wyzwanie. Stanęliśmy przed nim w 2017 roku, gdy huragan Irma uderzył w wyspy Saint-Barthélémy i Saint-Martin, gdzie nasze zespoły z Sidem i VWT Hiszpania zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić produkcję i dystrybucję wody na tych wyspach. 

Umożliwiamy dostęp do wody dla coraz większej liczby osób, zachowując ją dla przyszłych pokoleń. Z 11 milionami mieszkańców i zapotrzebowaniem na wodę pitną, które podwoi się do 2030 roku, miasto Dhaka w Bangladeszu potrzebuje nowej stacji uzdatniania wody. Veolia Water Technologies zaprojektuje tę stację, która będzie produkować 500 000 m3 wody dziennie.

Nasza wiedza i doświadczenie do Państwa dyspozycji

Nasza globalna obecność i 160-letnie doświadczenie są unikalne na skalę światową i pozwalają nam oprzeć nasze technologie na latach praktyki i innowacjach, aby jak najlepiej służyć naszym klientom. Stale rozwijamy się, aby sprostać potrzebom klientów, zarówno w zakresie usług posprzedażnych, jak i innowacyjnych produktów.

Stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków są częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa pragną w jak największym stopniu chronić środowisko naturalne, mając tylko jeden lub kilka swoich zakładów na całym świecie. Dzięki międzynarodowej obecności, wraz z 9.000 pracowników VWT pracującymi na całym świecie, możemy pomóc Państwu w osiągnięciu celów w zakresie optymalizacji zarządzania zasobami naturalnymi dla wszystkich zakładów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Aktualnym tego przykładem jest nasza współpraca z Danone.

Zaprojektowaliśmy naszą ofertę tak, aby uwzględniała każdy etap cyklu wodnego i spełniała wszelkie wymagania i parametry dotyczące uzdatniania wody, m.in dla: wody technologicznej, wody pitnej, ścieków, odsalania, na lądzie, na morzu,... Naszym celem jest pomoc w ochronie środowiska, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości wody, której potrzebujesz.

Możesz polegać na zespołach Veolia Water Technologies w zakresie codziennych potrzeb (konserwacja, zamawianie odczynników chemicznych,...), jak również w przypadku pilnych sytuacji awaryjnych: mobilna jednostka Mobile Water Services może być na miejscu w czasie krótszym niż 24 godziny, aby tymczasowo zastąpić wadliwe urządzenie.

Bycie konkurencyjnym przy jednoczesnej ochronie zasobów wodnych jest możliwe

Nasze rozwiązania i technologie mają na celu zwiększenie konkurencyjności: obniżenie kosztów eksploatacyjnych, wzmocnienie odpowiedzialności społecznej firmy oraz zapewnienie efektywnego zarządzania instalacjami, w szczególności dzięki naszej ofercie cyfrowej AQUAVISTATM. Aby jak najszybciej spełnić Państwa potrzeby, opracowaliśmy również szereg standardowych produktów i stale pracujemy nad rozwojem nowych ofert w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb i terminów.

Nasze innowacyjne technologie oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych maksymalizują również produkcję energii i pozwalają odzyskiwać niektóre produkty, w celu zapewnienia im drugiego okresu użytkowania, dzięki czemu można wydobywać surowce i wykorzystywać cenne produkty uboczne, takie jak lit.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby znaleźć najlepsze rozwiązania w obszarach:

  • Woda pitna i woda procesowa
  • Oczyszczanie ścieków i odzysk wody
  • Produkcja i odzysk energii
  • Odzysk/wydobycie surowców 
  • Odzysk produktów ubocznych