Przemysł mleczarski

Przygotowanie wody procesowej i oczyszczanie ścieków dla mleczarni i zakładów przetwórstwa mleka
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody dla przemysłu mleczarskiego

Zakłady mleczarskie zużywają od 2 do 4 litrów wody podczas przetwarzania 1 kg produktu w zależności od typu produktu i zastosowanego procesu. Wzrastające koszty produkcji wymuszają stosowanie rozwiązań oszczędnych, zapewniających jak najmniejsze wykorzystanie zasobów wody i energii oraz prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zakładu w sposób zrównoważony, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Veolia Water Technologies jest wiodącym globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych i ekonomicznych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia wody, energii oraz odzysk produktów.

 

Dla branży mleczarskiej realizujemy projekty obejmujące:

 • przygotowanie wody technologicznej i użytkowej
 • systemy odzysku wody
 • oczyszczanie ścieków
 • odzysk wód popłucznych
 • odzysk ługu sodowego.

Stosujemy wysokozaawansowane technologie, które pozwalają na tworzenie indywidualnych zgodnych z gospodarką cyrkularną rozwiązań, gwarantując:

 • całościowe zarządzanie cyklem wodnym
 • odzysk wody, zamykanie obiegów wodnych w systemie Zero Liquid Discharge (ZLD) lub Zero Waste Discharge
 • ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w procesie, odzysk surowców (np. fosforu ze ścieków)
 • odzysk energii poprzez wykorzystanie wyprodukowanego biogazu lub energii odpadowej z procesów oczyszczania ścieków
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Veolia Water Technologies jest jednym z liderów rozwoju, wdrażania i eksploatacji technologii beztlenowego oczyszczania ścieków, wykorzystujących odnawialne źródła energii i kogenerację, których głównych celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Veolia Water Technologies oferuje szereg technologii i produktów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dedykowanych dla przemysłu mleczarskiego. 
Zapewniamy m.in. dostawy instalacji i urządzeń, wsparcie eksperckie, testy pilotowe i serwis dostarczonych instalacji.

Mapa technologii dla przemysłu mleczarskiego

Uzdatnianie wody dla przemysłu mleczarskiego

 • Techniki membranowe - odwrócona osmoza, ultrafiltracja, nanofiltracja, mikrofiltracja

Oczyszczanie ścieków dla przemysłu mleczarskiego

 • Memthane (AnMBR) - kompaktowy systemem łączącym biologiczną degradację beztlenową z procesem separacji membranowej do oczyszczania beztlenowego wysoce stężonych ścieków/odpadów organicznych, przy zwiększonym usuwaniu ChZT i zawiesiny ogólnej, produkcja biogazu
 • Biobulk - fermentacja i stabilizacja osadów i odpadów typu serwatka itp.
 • Flotacja ciśnieniowa / Dissolved Air Flotation (DAF) - kompaktowa i wydajna separacja; usuwanie zawiesiny, tłuszczów i olejów
 • BiosepTM / NeosepTM  - reaktor biologiczny z zastosowaniem membran zanurzeniowych
 • SBR (Sequenching Bach Reactors) - technologia łacząca proces osadu czynnego z końcowym klarowaniem, przeznaczony dla małych i średnich zakładów
 • ANITA™ Mox - oczyszczanie ścieków o wysokich stężeniach amoniaku
 • AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) - reaktor wypełniony kształtkami z aktywnym biofilmem do usuwania ChZT/BZT, związków amoniaku i azotu

 

KONTAKT

Uzdatnianie wody procesowej:

 • Paweł Zieliński 
  tel. +48 600 001 729

Skontaktuj się z nami

-> Formularz do kontaktu