Serwis

Veolia Water Technologies: szeroki zakres usług serwisowych dla lepszego zarządzania kosztami operacyjnymi.

Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, związane z odzyskiem wody, w tym z uzdatnianiem wody przemysłowej, procesowej i pitnej, a także z  oczyszczaniem ścieków lub ich zatężaniem to kwestie, które obecnie stanowią podstawę strategii firm i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Aby sprostać coraz większym wyzwaniom z tym związanym zapraszamy do współpracy z Veolia Water Technologies, kluczowym partnerem w dziedzinie technologii wodnych, oferującym szereg wysokiej jakości usług zaprojektowanych z myślą o spełnieniu konkretnych wymagań.

Globalne doświadczenie w zakresie usług wodno-ściekowych

Veolia Water Technologies rozwija, wdraża innowacyjne i efektywne rozwiązania w obszarze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla celów komunalnych i przemysłowych dla tysięcy klientów na całym świecie. Nasze opatentowane technologie obejmują m.in. techniki membranowe (mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, ciągła elektrodejonizacja), zmiękczanie, separację, procesy tlenowe oczyszczania ścieków oraz procesy fermentacji beztlenowej z produkcją biogazu.
 
Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb związanych z odzyskiem wody, poprawy jej jakości lub optymalizacją zużycia wody. Nasze zespoły inżynieryjne projektują stacjonarne i mobilne urządzenia do uzdatniania wody zgodnie z dokładnymi specyfikacjami klienta. Veolia Water Technologies dostarcza oferowane rozwiązania/ urządzenia/ technologie oraz oferuje szeroki zakres usług serwisowych, które pomogą zaplanować i zoptymalizować koszty operacyjne związane z utrzymaniem instalacji w wysokiej dyspozycyjności ruchowej w całym okresie użytkowania.

Optymalizacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Optymalizacja zużycia wody na potrzeby przemysłowe i komunalne może stać się jednym z głównych narzędzi zrównoważonego rozwoju ze względu na rosnący niedobór tych zasobów.

Wiedza specjalistyczna stosowana na całym świecie 

Specjalistyczna wiedza firmy Veolia Water Technologies obejmuje szeroki zakres usług:

 • Audyt mechaniczny i procesowy  
 • Montaż i uruchomienie instalacji
 • Części zamienne,
 • Dostawa osadu granulowanego do rozruchów nowych OŚ 
 • Dostawa pożywek (gama Vithane) do reaktorów anaerobowych
 • Zdalna opieka operatorska obiektów/ urządzeń (platforma Hubgrade ),
 • Preparaty chemiczne do uzdatniania wody procesowej (gama Hydrex),
 • Mobilne stacje do uzdatniania wody, które spełniają wszystkie tymczasowe i awaryjne wymagania, 
 • Renomowany serwis posprzedażowy Veolii, obejmujący pomoc operacyjną, a także konserwację zapobiegawczą i naprawczą całej instalacji.
   

 
Dlaczego warto wybrać usługi Veolia Water Technologies?

Profesjonalne usługi świadczone przez nasze zespoły inżynierów są odpowiednie dla wszystkich klientów przemysłowych i komunalnych, zapewniając:    

 • Optymalizację wydajności, dostępności i czasu pracy urządzeń do uzdatniania wody i  kontrolę nad zużyciem zasobów naturalnych oraz ilością generowanych ścieków
 • Planowanie i budżetowanie kosztów związanych z obsługą serwisową i konserwacją urządzeń/ systemów
 • Prewencję opartą na planowaniu przeglądów i konserwacji urządzeń/ systemów, w celu redukcji sytuacji kryzysowych wywołanych awariami,
 • Utrzymanie wysokiej dyspozycyjności ruchowej urządzeń/ systemów poprzez realizację zaplanowanych programów serwisowych
 • Planowanie i organizację logistyki dostaw części zamiennych, w celu kontroli nad przebiegiem sytuacji kryzysowych wywołanych awariami
 • Zdalną opiekę operatorską, optymalizację czasu reakcji na zdarzenia awaryjne.

Monitoring i kontrola    

Uzdatnianie wody powinno wiązać się z optymalizacją wydajności instalacji, a także możliwością stałego monitorowania poziomu wydajności i szybkiego przeprowadzania działań naprawczych. Platforma Hubgrade/AQUAVISTATM może być oferowana jako usługa dla wszystkich klientów Veolii w celu wspierania kontroli i monitorowania obiegu wody w zakładzie.
 
Hubgrade/ AQUAVISTATM jest usługą w chmurze, co oznacza, że jest ona obsługiwana ze zdalnego, ale w pełni bezpiecznego serwera.  Hubgrade/ AQUAVISTATM zapewnia idealne środowisko pracy, aby w pełni wykorzystać potencjał systemów do uzdatniania wody pitnej lub oczyszczania ścieków - od kontroli przepływu wejściowego i wyjściowego po szczegółową kontrolę urządzeń - natychmiastowy przegląd całego obiegu jest w zasięgu ręki.

 

Lokalny serwis posprzedażowy

Wiedza Veolia Water Technologies opiera się na projektowaniu, dostawie i instalacji zaawansowanych urządzeń, a także na ich konserwacji i utrzymaniu. Już od pierwszego dnia można skorzystać z umowy serwisowej dostosowanej do potrzeb klienta, która obejmuje całodobowe wsparcie techniczne oraz zapewnienie lokalnego personelu pomocniczego na żądanie.    
 
Nasi technicy i inżynierowie mogą świadczyć szeroki zakres usług na miejscu. Obejmuje to dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wymianę membran lub żywicy jonowymiennej oraz wynajem mobilnych stacji uzdatniania wody