BLOG

Blog o wodzie
Oczyszczanie ścieków i odzysk wody w przemyśle celulozowo-papierniczym
Kluczowy proces do uzyskania oczyszczalni ścieków o wysokiej efektywności energetycznej
Przyjazny dla środowiska system produkujący wodę zdemineralizowaną dla przemysłu kosmetycznego
Filtr Hydrotech Performance (HPF) wyposażony w opatentowaną technologię PAGUS™ zapewnia nowy standard filtracji
Higienicznie zaprojektowane systemy Berkefeld PurBev® do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów
Gama systemów POLARIS do produkcji wody do iniekcji (WFI) pozwala firmom farmaceutycznym spełnić surowe wytyczne i specyfikacje jakościowe produktów.
Technologia Zero Liquid Discharge (ZLD) ma na celu odzysk wody ze ścieków i jej ponowne wykorzystanie w systemie.