Aktualności

Produkcja wody oczyszczonej spełniającej wytyczne dla przemysłu farmaceutycznego, w tym ISPE i GMP
Zastosowanie wyparki Evaled do odzysku wody w zakładach produkujących materiały budowlane
Na terenie rafinerii ORLEN Południe w Trzebini uruchomiono stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu chłodniczego nowej instalacji do produkcji glikolu
Wysokoefektywna oczyszczalnia ścieków wraz z linią odwadniania osadu bazuje na reaktorach biologicznych ze złożem ruchomym AnoxKaldnes™ MBBR oraz filtrze bębnowy Hydrotech.
Odzysk wody ze ścieków po płukaniu druku fleksograficznego dla wiodącego producenta torebek papierowych i tektury
Minimalizacja produkcji ścieków procesowych przy zastosowaniu wyparek próżniowych i krystalizatorów EVALED
Jeden z głównych producentów koncentratów minerałów litowych poszukiwał rozwiązania Zero Liquid Discharge (ZLD) w celu oczyszczenia ścieków pochodzących z procesu wydobywczego.
Dla kluczowego europejskiego producenta płynów infuzyjnych Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczy destylator wielokolumnowy (Multiple Effect Distiller) Polaris MED.