Aktualności

Najbardziej niezawodny system generacji wody oczyszczonej dla przemysłu farmaceutycznego
Produkcja wody oczyszczonej spełniającej wytyczne dla przemysłu farmaceutycznego, w tym ISPE i GMP
Zastosowanie wyparki Evaled do odzysku wody w zakładach produkujących materiały budowlane
Na terenie rafinerii ORLEN Południe w Trzebini uruchomiono stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu chłodniczego nowej instalacji do produkcji glikolu
Wysokoefektywna oczyszczalnia ścieków wraz z linią odwadniania osadu bazuje na reaktorach biologicznych ze złożem ruchomym AnoxKaldnes™ MBBR oraz filtrze bębnowy Hydrotech.