Twoja kariera w Veolia Water Technologies

Chcesz zdobyć wartościowe doświadczenie w firmie zaangażowanej w ochronę środowiska? Dołącz do nas!

Misją Veolii jest bycie firmą wyznaczającą standardy w zakresie transformacji ekologicznej, co oznacza stawianie ochrony środowiska na pierwszym miejscu w każdym procesie, rozwiązaniu, a przede wszystkim – w naszym sposobie myślenia. Nasza misja odnawiania zasobów świata odzwierciedla niezachwiane zaangażowanie naszych Pracowników w tworzeniu pozytywnego wpływu na naszą planetę.

Twoja przyszła kariera w Veolia Water Technologies 

W Veolia Water Technologies nie istnieje ustalona ścieżka kariery. Kariery naszych pracowników są różnorodne i nie zostały z góry określone.

To Ty wyznaczasz kolejne wyzwania i korzystasz z pojawiających się możliwości w oparciu o własne umiejętności, doświadczenie i aspiracje zawodowe. 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności oferujemy szeroką gamę zarówno zawodów technicznych, jak i korporacyjnych, w tym obszarze inżynierii i zarządzania projektami po stanowiska w dziale zakupów, finansów, HR, komunikacji, prawnym, IT oraz BHP.

Przez cały czas Twojego rozwoju zawodowego w naszej firmie, począwszy od wdrożenia, będziemy Ci towarzyszyć i wspierać Cię na każdym etapie Twojej kariery poprzez szkolenia i możliwości oferowane w ramach mobilności wewnętrznej. 

W naszym dążeniu do wyeliminowania podziałów aktywnie staramy się wypełniać luki pomiędzy różnymi rodzajami działalności, a także między działami i granicami geograficznymi.


Zadbaj o swoją przyszłość poprzez szkolenia i rozwój zawodowy 

Ścieżek kariery jest tyle, ile osób pracujących w naszych zespołach, a my kładziemy nacisk na rozwój Twojej kariery.

W 2022 roku każdy nasz pracownik poświęcił średnio
23,7 godzin na szkolenia

Oferujemy
6programów mających na celu rozwój naszych pracowników przez cały okres kariery, takich, jak Women in Leadership oraz Program D2D (Developing People to Develop the Company)

81%naszych pracowników uważa, że w ciągu ostatniego roku poziom ich umiejętności wzrósł.*
 

*na podstawie odpowiedzi ponad 5000 naszych pracowników udzielonych w ramach przeprowadzonego przez IPSOS w 2022 roku badania zaangażowania pracowników.

Globalmobilność wewnętrzna
Mamy szeroko zakrojony program mobilności obejmujący możliwości zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i międzysektorowym.

Co zyskasz, dołączając do nas?

Man standing up in front of an Orion 

  • Będziesz częścią myślącego przyszłościowo zgranego zespołu, który zadba o Twoją przyszłość i rozwój kariery zarówno w aspekcie lokalnym, jak i międzynarodowym.
  • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach poza codzienną pracą na rzecz firmy.
  • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ci jak najlepsze doświadczenie zawodowe.
  • Veolia angażuje się w globalny pakt społeczny obejmujący pracowników we wszystkich regionach geograficznych, w których prowadzi działalność.


Nasze DNA

Doskonale zdajemy sobie sprawę z problemów i głównych wyzwań środowiskowych XXI wieku. Bez względu na to, jakie usługi świadczymy dla naszych klientów, kierujemy się podjętym zobowiązaniem, aby mu sprostać, wykorzystując nasze umiejętności dla dobra środowiska i ochrony zasobów wodnych. Priorytetami w naszej organizacji są rozwój umiejętności i karier naszych pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych miejsc pracy.
Nasi eksperci ds. wody tworzą innowacyjne rozwiązania potrzebne do ochrony kluczowych zasobów. I to stanowi fundament tego, kim jesteśmy. Koncentrujemy się na innowacjach, aby tworzyć rozwiązania, które spełniają potrzeby naszych klientów dzisiaj, a jednocześnie przygotowują na przyszłość. Będąc naszym Pracownikiem odegrasz aktywną rolę w tej ewolucji.
Kluczową kwestią jest fakt, że nigdy się nie poddajemy. Dlatego też każde rozwiązanie jest dla nas ważne – niezależnie od wielkości i charakteru projektu. Kierując się chęcią zadowolenia naszych klientów i osiągnięcia wyników środowiskowych, z których możemy być dumni, zawsze pracujemy z determinacją i pasją, aby każdy projekt zakończył się sukcesem.
Dążymy do tego, aby stać się firmą wyznaczającą standardy w zakresie transformacji ekologicznej i wierzymy, że uda nam się to osiągnąć dzięki wiedzy specjalistycznej i bogactwu kulturowemu naszego zespołu.
Nasi Pracownicy, którzy są rozproszeni po całym świecie i są osobami pochodzącymi z różnych środowisk, polegają na sobie nawzajem, dzięki czemu dokonują prawdziwych zmian. Zaufanie, dzielenie się wiedzą i umiejętności stanowią podstawę naszego środowiska pracy, a współpraca jest kluczem do osiąganych przez nas sukcesów.

Znajdująca się w fazie rozkwitu era cyfrowa radykalnie zmieniła sposób, w jaki pracujemy i współpracujemy. Cyfryzacja, jako integralna część naszej kultury, ułatwia współpracę, optymalizację danych i interakcje międzysektorowe. Zapewnia nam również elastyczność i szybkość, którą oferujemy naszym klientom.


W Veolia Water Technologies jesteśmy dumni z tego, że prowadzimy naszą działalność odpowiedzialnie. Utrzymywanie przyjaznego środowiska pracy, zapewnianie poszanowania naszych wartości i wspieranie naszych pracowników w skutecznym zarządzaniu karierą to kluczowe priorytety naszego Zespołu HR.

„W Veolia Water Technologies żadna kariera nie jest liniowa i prosta. Różnorodność naszych działań, przedsiębiorstw i sieci międzynarodowej pozwala nam oferować inspirujące i zróżnicowane możliwości tym, którzy chcą coś zmienić. Naszą misją jest likwidowanie podziałów, promowanie współpracy i przesuwanie granic tego, co jest możliwe”.


Isabelle Pavelic,
Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich


Uważamy różnorodność za prawdziwy atut w osiąganiu naszych celów, a docenianie mnogości ścieżek kariery, szkoleń i osobowości pracowników to nasz priorytet.

Niezależnie od wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego i umiejętności, to Twoja postawa ma największe znaczenie przy próbie znalezienia swojego miejsca w naszej organizacji – oraz indywidualna rola, jaką możesz odegrać w naszych projektach ochrony zasobów.

Poznaj naszych Pracowników!

Nikt nie wyjaśni charakteru pracy w naszej firmie lepiej niż ludzie, którzy ją wykonują. Poznaj nasze koleżanki i kolegów, którzy są częścią Veolia Water Technologies.

Kierownik ds. ofert, Liban
Technolog, Finlandia
Kierownik ds. procesów i B&R, Włochy