Nasze zaangażowanie na rzecz planety i naszych klientów

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Krótka historia

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs - ang. Sustainable Development Goals) zastępuje Milenijne Cele Rozwoju (MDGs), które w latach 2000-2015 zmobilizowały cały świat do realizacji wspólnego programu dla krajów rozwijających się.

Wykorzystując ten potencjał w 2015 r. ustanowiono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w celu promowania dobrobytu przy jedoczesnej ochronie środowiska.

Cele te tworzą plan osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Jednak sześć lat po podpisaniu tego historycznego porozumienia przez wszystkie 193 państwa członkowskie jesteśmy dalecy od osiągnięcia naszych globalnych celów. Co więcej, COVID-19 grozi odwróceniem znacznej części dotychczasowych postępów.

Aby świat nadal koncentrował się na długoterminowych korzyściach, które przyniosą Cele Zrównoważonego Rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca do zorganizowania Dekady Działań - w celu przyspieszenia zrównoważonych rozwiązań dla wszystkich największych światowych wyzwań do 2030 roku.

Zrównoważony rozwój to więcej niż cel. To nasza odpowiedzialność wobec naszej planety i przyszłych pokoleń.

António Guterres
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są wynikiem trzyletniego procesu obejmującego 83 ogólnokrajowe ankiety z udziałem ponad siedmiu milionów osób, co czyni je największymi konsultacjami w historii ONZ.

Nasze zaangażowanie na rzecz planety i naszych klientów

Jako część grupy Veolia określiliśmy nasz wkład w program zrównoważonego rozwoju społeczności międzynarodowej, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W Veolia Water Technologies, w ramach naszej nieustającej misji dbania o zasoby świata, tworzymy specjalistyczne technologie uzdatniania wody i usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasz zespół opracowuje rozwiązania oraz projektuje i dostarcza instalacje i systemy uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków dla klientów przemysłowych i komunalnych. Dzięki temu zapewniamy dostęp do wody coraz większej liczbie osób, jednocześnie pomagając zachować ten cenny zasób dla przyszłych pokoleń.

W niniejszym raporcie przedstawiamy konkretne przykłady tego, jak pomagamy naszym klientom wprowadzać zmiany.
(Raport dostępny w języku angielskim)

WIERZYMY, ŻE WSPÓLNIE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO 2030 ROKU.

 

 

Wiadomość od Vincenta Caillaud

W Veolia Water Technologies zawsze wierzyliśmy, że innowacje wspierają zrównoważone gospodarowanie zasobami wody i poprawiają ich dostępność. Dlatego dostosowaliśmy naszą działalność w ten sposób, aby pomagać naszym klientom wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 
Jesteśmy zaangażowani w ten program i będziemy nadal przyczyniać się do realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju wszędzie tam, gdzie woda odgrywa istotną rolę."

 

Veolia Water Technologies wnosi istotny wkład w 11 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a my nadal będziemy przyczyniać się do realizacji wszystkich Celów wszędzie, gdzie chodzi o wodę.