Veolia Water Technologies uzdatnia wodę i oczyszcza ścieki na potrzeby przemysłu spożywczego

Jako ważny sektor gospodarki,  przemysł spożywczy podlega bardzo surowym wymogom w wielu obszarach, w tym w zakresie higieny, ochrony środowiska i ekonomii. Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania, które sterują cyklem wody gwarantując klientom osiągnięcie efektywności ekonomicznej oraz ekologicznej.

Veolia Water Technologies - światowy ekspert w zakresie rozwiązań wodnych

Veolia Water Technologies, bardziej niż ktokolwiek inny rozumie znaczenie obecności wody w przemyśle rolno – spożywczym. Nasza pozycja na świecie, jako lidera w zarządzaniu cyklem wodnym, czyni z nas ważnym partnerem w rozwiązywaniu problemów dotyczących wykorzystania wody w obszarach zarówno przemysłowych jak i publicznych.

Znamy potrzeby firm z branży rolno-spożywczej, a nasze know-how jest prawdziwym atutem, docenianym na całym świecie. Nasze usługi techniczne i środowiskowe wykorzystują zaawansowane technologie wodne, gwarantując przestrzeganie coraz bardziej surowych standardów higienicznych dla naszych klientów z sektora rolno-spożywczego.

 • Nasze technologie uzdatniania wody spełniają wszystkie wymogi prawne mając na celu zapewnienie optymalnej jakości wody pitnej oraz są zgodne z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi dezynfekcji i oczyszczania. Gwarantujemy produkcję czystej, bezpiecznej wody, która odpowiada standardom przemysłu spożywczego.
 • Wysoka jakość naszej wody pitnej gwarantuje ochronę przed bakterią legionella. Poprzez zastosowanie naszych rozwiązań i programów profilaktycznego uzdatniania wody zarządzamy  zagrożeniami dla zdrowia. Veolia Water Technologies ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu i uzdatnianiu wody oraz przygotowaniu wody wykorzystywanej w wieżach chłodniczych
 • Posiadamy technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego, obciążonych znacznym ładunkiem organicznym. Dzięki fermentacji beztlenowej na oczyszczalni ścieków wytwarzany jest bogaty w energię biogaz, który może być wykorzystywany do produkcji “zielonej energii”.

Skontaktuj się z nami

-> Formularz do kontaktu

KONTAKT

Uzdatnianie wody procesowej:

 • Paweł Zieliński
  tel. +48 600 001 729

Współpraca z producentem cukru, firmą Südzucker.

Veolia Water Technologies zbudowała beztlenową podczyszczalnię ścieków w ciągu zaledwie pięciu miesięcy dla jednego z największych europejskich producentów bioetanolu, firmy Südzucker. Nasze dwa reaktory o objętości 850m3 usuwają ponad 90% zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Veolia Water Technologies zapewnia wysokowydajne rozwiązania w najlepszej cenie

Veolia Water Technologies w swojej działalności biznesowej korzysta z 350 własnych, opatentowanych technologii. 
Nasza znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem  jest niewątpliwym atutem w spełnianiu potrzeb naszych klientów z sektora rolno-spożywczego.

Veolia Water Technologies pomaga swoim klientom zredukować ich szkodliwy wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty. Możemy usprawnić procesy produkcyjne od wewnątrz, by wspierać zrównoważony rozwój, który zwróci się w kolejnych latach. Nasze ogólnoświatowe doświadczenie umożliwia nam wspieranie klienta w zakresie standaryzacji sprzętu, ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków oraz stosowania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce.

Jako ekspert w znajomości cyklu wodnego, Veolia Water Technologies jest dobrze przygotowana do wspierania swoich klientów przemysłu spożywczego w zmniejszaniu zużycia wody.
Redukując ślad wodny i węglowy, nasi partnerzy mogą ograniczyć produkcję ścieków. Rozwiązania te optymalizują zużycie energii i środków chemicznych.

 

Rozwiązania dopasowane do potrzeb wszystkich partnerów sektora spożywczego

Veolia Water Technologies doskonale rozumie potrzeby i problemy, z którymi boryka się przemysł spożywczy. Pomimo, iż nie jest to przemysł o największym zapotrzebowaniu na wodę, to jest on  jednym z największych konsumentów, a jakość wody jest kwestią kluczową dla tego sektora – czystość wody musi być na odpowiednim poziomie tak, aby nie wpływać na właściwości produktów spożywczych.

Wodę można znaleźć we wszystkich komponentach: począwszy od surowców po systemy chłodzenia, jak również instalacje sanitarne.

 • Woda jako składnik żywności (woda technologiczna/ procesowa)
  Cykl wodny jest centrum naszej działalności i technologii. Woda technologiczna może mieć kontakt z produktami spożywczymi. Woda Veolii Water Technologies, spełnia wszystkie kryteria  dotyczące przydatności do picia i analizy chemicznej.
 • Woda do użytku przemysłowego (zaopatrzenie w wodę użytkową)
  Nasze technologie gwarantują dodatkową produkcję wody do zasilania kotłów i chłodni kominowych. Woda dostarczana przez Veolia Water Technologies spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
 • Oczyszczanie ścieków
  Powtórne użycie oczyszczonej wody i ścieków (recykling wody i ścieków), redukcja osadów, produkcja biogazu - to główne wyzwania stojące przed przemysłem rolno-spożywczym. Rozwiązania Veolia Water Technologies zapewniają wydajne i zgodne z przepisami oczyszczanie ścieków.
 • Usuwanie i przetwarzanie tłuszczów, osadów i produktów pochodnych 
  Przemysł spożywczy często charakteryzuje się ściekami zawierającymi m.in. tłuszcze i inne związki organiczne. Wykraczając poza proste metody utylizowania odpadów,  Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania, które znajdują wartość i zastosowanie dla produktów ubocznych pochodzących z przemysłu spożywczego.
 • Odzysk, recykling i ponowne wykorzystanie wody
 • Veolia Water Technologies zapewnia zrównoważone wykorzystanie wody. Jest to szczególnie ważne dla niektórych podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym, takich jak browary, producenci napojów. Zastosowanie naszych procesów membranowych do uzdatniania wody znacznie wydłuża obieg wody. 
   

Veolia Water Technologies posiada ponad 1000 projektów referencyjnych zrealizowanych w przemyśle rolno-spożywczym. 9000 naszych pracowników, zatrudnionych w spółkach zależnych na całym świecie, zapewnia grupie solidną wiedzę fachową w kluczowych obszarach przemysłu.

 • Firma Veolia Water Technologies jest znana z naszego doświadczenia w sektorze rolno-spożywczym. Wykorzystujemy tę wiedzę specjalistyczną, aby wspierać akwakulturę, przemysł mleczarski, jak również przetwórstwo mięsa, owoców i warzyw. Umożliwiamy także produkcję oleju w optymalnych warunkach.
 • Veolia Water Technologies jest obecna również w sektorze napojów - ściśle współpracuje z producentami napojów bezalkoholowych, browarami, producentami napojów spirytusowych i gorzelniami.