Przemysł lotniczy

Przygotowanie wody procesowej i oczyszczanie ścieków dla przemysłu lotniczego

Zapotrzebowanie na wodę w sektorze lotniczym obejmuje cały cykl produkcyjny, ale najważniejsze potrzeby dotyczą gospodarki ściekami, optymalizacji zarządzania całym obiegiem wody, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz ochrony środowiska. 

 

Oferta Veolia Water Technologies dedykowana dla przemysłu lotniczego

Nasza oferta jest skierowana do producentów silników, przekładni oraz innych systemów i komponentów wykorzystywanych w lotnictwie. 
Veolia Water Technologies zapewnia rozwiązania dla efektywnych procesów uzdatniania wody, a także pomaga zmniejszyć ogólne zapotrzebowanie na zasoby - pozwalając naszym partnerom skupić się na swojej podstawowej działalności. 

Veolia Water Technologies oferuje pełny zakres usług związanych z gospodarką wodną dla przemysłu lotniczego, w tym m.in.:

 • identyfikacja potrzeb, opracowanie audytów oraz raportów, badanie pilotowe, konsulting
 • dobór optymalnego rozwiązania dopasowanego do oczekiwań klienta
 • dostęp do całego zakresu własnych technologii których skuteczność potwierdzają polskie i światowe realizacje i referencje 
 • dostawa urządzeń oraz realizacja linii technologicznych w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków 
 • usługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń.

 

KONTAKT 

Ciechosław Sułkowski
Kierownik Sprzedaży
tel. +48 600 001 728 

Odzysk wody - oszczędność pieniędzy i środowiska

Nie ma jednej konkretnej technologii umożliwiającej ponowne wykorzystanie wody. Dobór właściwego rozwiązania odbywa się zazwyczaj poprzez połączenie kilku procesów lub technologii w zależności od sytuacji, takich jak obróbka biologiczna lub fizykochemiczna, klarowanie, filtracja mechaniczna lub membranowa, odparowanie i dezynfekcja. 
Opierając się na pełnym portfolio standardowych procesów, technologii i urządzeń, Veolia Water Technologies buduje linie ponownego wykorzystania wody, które są dostosowane do indywidualnych celów każdego klienta.

 

Wybrane technologie dla przemysłu lotniczego

 

 • Wyparki EVALED® - do oczyszczania ścieków przemysłowych zapewniające wysoki stopień koncentracji zanieczyszczeń, wysoki stopień separacji oraz szybka stopę zwrotu inwestycji (odzysk wody i dużo mniejsze koszty utylizacji ścieków). Oczyszczanie ścieków zawierających emulsje i chłodziwa, wody z procesów mycia, kąpieli aktywnych i płuczących.
 • Przygotowanie wody płuczącej i procesowej - filtracja mechaniczna, stacje zmiękczania, filtracja z węglem aktywnym, demineralizacja w procesie wymiany jonowej Rapide Strata

Przygotowanie wody procesowej - techniki membranowe:

 • Ultrafiltracja Uflex™ - technologia membranowa do usuwania zawiesin, bakterii i wirusów z wody, służąca do odzysku wody i przygotowania wody procesowej.
 • Nanofiltracja - technologia membranowa do usuwania zawiesin, bakterii i wirusów z wody, służąca do odzysku wody i przygotowania wody procesowej.
 • Odwrócona osmoza SIRION™ systemów odwróconej osmozy stosowanych do produkcji wody procesowej, odsalania i ponownego wykorzystania wody.
 • Ciągła elektrodejonizacja (CEDI) - technologia łącząca żywice jonowymienne i membrany jonoselektywne z prądem do produkcji wysokiej jakości wody.