Newsroom

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę technologii, montaż i uruchomienie podczyszczalni dla wiodącej firmy na rynku petrochemicznym.
W 2020 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. przeprowadziła badania w skali pilotowej dla jednego z kluczowych, krajowych producentów wyrobów z metali nieżelaznych.
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego jedną z naszych ostatnich realizacji – nowoczesną oczyszczalnię ścieków komunalnych oddaną do eksploatacji Gminie Budzów (Zarządcy instalacji)
Filtry dyskowe Hydrotech są jedną z najbardziej skutecznych metod filtracyjnych - usuwają 90% zawiesiny i zanieczyszczeń mechanicznych bez konieczności dozowania środków chemicznych
W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie informujemy, że Veolia Water Technologies Sp. z o.o. nie brała udziału w realizacji kontraktu o wspomnianym zakresie.
Niedobór wody i rosnące ukierunkowanie na ograniczenie oddziaływania na środowisko z zastosowań przemysłowych kładą duży nacisk na odzysk i ponowne wykorzystania tego cennego zasobu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, Veolia Water Technologies, poprzez swoją wewnętrzną globalną platformę produkcyjną i logistyczną SOLYS, opracowała nową zintegrowaną jednostkę RO-CEDI typu Plug & Play do produkcji wody zdemineralizowanej.
Globalny raport ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla niedobór wody jako główne ryzyko dla biznesu produkcyjnego. Jakub Jasiński z Veolia Mobile Water Services, podpowiada, jak zapewnić bezpieczeństwo wodne w przypadku niedoboru wody.
W celu ochrony zasobów wodnych w prowincji Shandong, gdzie znajduje się zakład produkcyjny w Qingdao, przy wsparciu firmy Veolia, Nestlé realizuje międzynarodowy program "Zero wody".