Newsroom

Na terenie rafinerii ORLEN Południe w Trzebini uruchomiono stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu chłodniczego nowej instalacji do produkcji glikolu
Wysokoefektywna oczyszczalnia ścieków wraz z linią odwadniania osadu bazuje na reaktorach biologicznych ze złożem ruchomym AnoxKaldnes™ MBBR oraz filtrze bębnowy Hydrotech.
Odzysk wody ze ścieków po płukaniu druku fleksograficznego dla wiodącego producenta torebek papierowych i tektury
Minimalizacja produkcji ścieków procesowych przy zastosowaniu wyparek próżniowych i krystalizatorów EVALED
Jeden z głównych producentów koncentratów minerałów litowych poszukiwał rozwiązania Zero Liquid Discharge (ZLD) w celu oczyszczenia ścieków pochodzących z procesu wydobywczego.
Dla kluczowego europejskiego producenta płynów infuzyjnych Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczy destylator wielokolumnowy (Multiple Effect Distiller) Polaris MED.
Zastosowanie wyparek EVALED umożliwiło oczyszczanie ścieków pochodzących z produkcji leków weterynaryjnych zawierających duże ilości substancji aktywnych - API
Veolia Water Technologies sp. z o.o. podpisała umowę na rozbudowę podczyszczalni ścieków przemysłowych dla producenta aluminiowych puszek napojowych.
Dzięki zastosowaniu wyparki Evaled jeden z głównych producentów sektora lotniczego uzyskał zmniejszenie ilości i kosztów utylizacji ścieków pochodzących z produkcji układów napędowych w fabryce silników lotniczych.