Newsroom

Jeden z głównych producentów koncentratów minerałów litowych poszukiwał rozwiązania Zero Liquid Discharge (ZLD) w celu oczyszczenia ścieków pochodzących z procesu wydobywczego.
Dla kluczowego europejskiego producenta płynów infuzyjnych Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczy destylator wielokolumnowy (Multiple Effect Distiller) Polaris MED.
Zastosowanie wyparek EVALED umożliwiło oczyszczanie ścieków pochodzących z produkcji leków weterynaryjnych zawierających duże ilości substancji aktywnych - API
Veolia Water Technologies sp. z o.o. podpisała umowę na rozbudowę podczyszczalni ścieków przemysłowych dla producenta aluminiowych puszek napojowych.
Dzięki zastosowaniu wyparki Evaled jeden z głównych producentów sektora lotniczego uzyskał zmniejszenie ilości i kosztów utylizacji ścieków pochodzących z produkcji układów napędowych w fabryce silników lotniczych.
Veolia Water Technologies Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę technologii, montaż i uruchomienie podczyszczalni dla wiodącej firmy na rynku petrochemicznym.
W 2020 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. przeprowadziła badania w skali pilotowej dla jednego z kluczowych, krajowych producentów wyrobów z metali nieżelaznych.
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego jedną z naszych ostatnich realizacji – nowoczesną oczyszczalnię ścieków komunalnych oddaną do eksploatacji Gminie Budzów (Zarządcy instalacji)
Filtry dyskowe Hydrotech są jedną z najbardziej skutecznych metod filtracyjnych - usuwają 90% zawiesiny i zanieczyszczeń mechanicznych bez konieczności dozowania środków chemicznych