Przemysł motoryzacyjny

Veolia Water Technologies jest zaangażowana w sektor motoryzacyjny
 

Veolia Water Technologies przyczynia się do zrównoważonego rozwoju producentów samochodów. Nasze doświadczenie w zakresie zarządzania cyklem wodnym sprawia, że jesteśmy ważnym partnerem dla wielu firm z branży motoryzacyjnej. Dzięki posiadanej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie wody, Veolia Water Technologies jest obecna na wszystkich ważnych etapach produkcji. Jesteśmy w stanie dostarczać wysokiej jakości wodę i oczyszczać wszystkie rodzaje ścieków, aby zapewnić klientom zyski i zgodność z przepisami.

Veolia Water Technologies - specjalista w przemyśle motoryzacyjnym

Montaż pojazdu silnikowego wymaga dużych ilości wody na wielu etapach produkcji. Dotyczy to wody potrzebnej do płukania - używanej podczas obróbki powierzchni, odtłuszczania karoserii lub części mechanicznych samochodu.

Przemysł motoryzacyjny wytwarza znaczne ilości ścieków, a firma Veolia Water Technologies może dzielić się swoją wiedzą na temat różnych zastosowań przemysłowych. Nasze technologie zmiękczania wody, mikrofiltracji, odwróconej osmozy i elektrodejonizacji należą do najbardziej efektywnych na rynku i gwarantują czystość używanej wody.

Jakość wody jest główną potrzebą przemysłu motoryzacyjnego. Dlatego też firma Veolia Water Technologies, znana z globalnego doświadczenia, jest partnerem największych koncernów. Naszymi klientami są znani na całym świecie producenci, tacy jak: PSA, Volvo i Renault.

W trosce o ochronę wody na skalę globalną i lokalną firma Veolia Water Technologies opracowuje technologie mające na celu optymalizację zużycia wody. Dysponujemy szeroką gamą narzędzi, specjalnie dostosowanych do potrzeb producentów, które mogą pomóc zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków i odpadów. Nasze innowacyjne rozwiązania generują wzrost produkcji i zysków przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Veolia otrzymuje wyróżnienia od producenta PSA

Grupa Veolia i Veolia Water Technologies obsługują 6 głównych i 19 innych zakładów należących do grupy samochodowej PSA. W 2017 roku Veolia została nagrodzona w dziedzinie urządzeń i usług przemysłowych. Veolia Water Technologies jest odpowiedzialna za uzdatnianie wody we wszystkich tych zakładach, przez co pomaga zmniejszyć negatywny wpływ producenta na środowisko naturalne.


Produkujemy, przetwarzamy i doceniamy wartość wody w sektorze motoryzacyjnym

Przemysł motoryzacyjny podlega surowym przepisom. Przedsiębiorstwa muszą łączyć rygorystyczne procedury bezpieczeństwa i higieny pracy z wymogami rentowności w wysoce konkurencyjnym środowisku. Veolia Water Technologies, światowy lider w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystuje swoją fachową wiedzę, aby pomóc klientom połączyć te dwie kwestie.

Nasze działania odbywają się w trzech obszarach i wspierają wszystkie etapy obiegu wody, od produkcji do ponownego wykorzystania i oczyszczania.

 

 • Produkujemy wodę wysokiej jakości do obróbki powierzchniowej,
   
 • Oczyszczamy ścieki zgodnie z wymogami, mając na uwadze specyfikę i potrzeby przemysłu motoryzacyjnego,
   
 • Odzyskujemy wartość ścieków i osadów dzięki zastosowaniu specjalistycznych technologii, które pozwalają na ich dalsze wykorzystanie.

Veolia Water Technologies zmniejsza o 70% zapotrzebowanie firmy Renault na wodę

Grupa Veolia współpracowała z producentem Renault w celu stworzenia w Maroku zakładów  motoryzacyjnych działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obiekt ten należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie, zwłaszcza pod względem zużycia wody. Dzięki wdrożonym technologiom zerowego zrzutu cieczy (ZLD), opracowanym przez spółki zależne Veolia Water Technologies, zakład nie produkuje ścieków przemysłowych. Ponowne wykorzystanie wody zmniejsza ogólne zapotrzebowanie na wodę w obiekcie o 70%, co stanowi istotny przełom ekologiczny.

Nasze rozwiązania w zakresie uzdatniania wody dla przemysłu motoryzacyjnego

Veolia Water Technologies dostarcza innowacyjne rozwiązania i szereg technologii spełniających potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Nasze systemy produkują wodę zdemineralizowaną oraz  oczyszczają wodę i ścieki za pomocą procesów membranowych. Nasi klienci przywiązują szczególną wagę do jakości procesów uzdatniania wody i bezpieczeństwa higienicznego.

 • Veolia Water Technologies oferuje systemy i urządzenia do produkcji wody zdemineralizowanej i procesowej. Mogą być one instalowane na stałe lub tymczasowo, zapewniając pomoc w sytuacjach awaryjnych. Nasze know-how gwarantuje zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, perfekcyjnie dostosowanych do wymagań naszych klientów.
 • Veolia Water Technologies przetwarza emulsje olejowe i płyny powlekające z maszyn przy  użyciu własnych technologii wyparnych i koncentracji oraz procesów membranowych do uzdatniania wody. 
 • Veolia Water Technologies oczyszcza wszystkie typy ścieków pochodzących z zakładów obróbki powierzchni i recyklingu. Naszym celem jest uzyskanie zerowego zrzutu cieczy (ZLD - Zero Liquid Discharge) i już udowodniliśmy w kilku zakładach partnerskich, że jest to wykonalne.
 • Veolia Water Technologies realizuje projekty i kontrakty budowlane obejmujące zakresem instalacje przyszłości.

Cel ZLD: Zerowy zrzut cieczy

OTV DBI, spółka zależna Veolia Water Technologies, zarządza i rozwija metodę zerowego zrzutu cieczy (ZLD). Wdrażając globalne podejście do obiegu produkcyjnego, możemy optymalnie kontrolować zużycie wody. Cykl wody stanowi centrum procesu przemysłowego. Takie podejście zapewnia ciągłość produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na wodę. Wydajny i efektywny system ZLD jest technologią kluczową, gdy chce się spełnić surowe normy środowiskowe.

Veolia Water Technologies, światowy lider w dziedzinie technologii uzdatniania wody, jest uznanym partnerem największych międzynarodowych producentów samochodów. Pełna kontrola obiegu wody gwarantuje naszym klientom znaczną zyskowność i zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi normami środowiskowymi.