Przemysł energetyczny

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków dla przemysłu energetycznego
Przemysł energetyczny

Oczyszczanie ścieków i przygotowanie wody dla przemysłu energetycznego

Veolia Water Technologies oferuje rozwiązania, które obejmują całościowe zarządzanie obiegiem wody i ścieków w elektrowniach i elektrociepłowniach, tj.: 

 • Przygotowanie wstępne wody
 • Przygotowanie wody zdekarbonizowanej
 • Przygotowanie wody zmiękczonej
 • Przygotowanie wody kotłowej (demineralizacja)
 • Oczyszczanie kondensatu
 • Bocznikowe oczyszczanie wody w obiegach chłodzących
 • Odsoliny z obiegów chłodzących
 • Oczyszczanie ścieków

Koncentrując się na wydajności systemu, zgodności z wymaganiami procesowymi i środowiskowymi, jak również długoterminowej opłacalności instalacji, jesteśmy w stanie spełnić najbardziej wymagające standardy niezawodności, bezpieczeństwa i jakości.

Oprócz rozwiazań standardowych Veolia Water Technologies dostarcza również rozwiązania specjalistyczne, zalecane dla gospodarki wodno-ściekowej zakładów energetycznych, m.in:  

 • instalacje „zerowego zrzutu": Zero Liquid Discharge (ZLD) lub Zero Waste Discharge (ZWD), 
 • procesy odparowania (wyparki) i krystalizacji do odzysku wody, 
 • oczyszczanie ścieków pochodzących z instalacji odsiarczania spalin (FGD).  

 

Oprócz rozwiązań standardowych Veolia Water Technologies dostarcza również rozwiązania specjalistyczne, zalecane dla gospodarki wodno-ściekowej zakładów energetycznych, m.in:  

 • instalacje „zerowego zrzutu": Zero Liquid Discharge (ZLD) lub Zero Waste Discharge (ZWD), 
 • procesy odparowania (wyparki) i krystalizacji do odzysku wody, 
 • oczyszczanie ścieków pochodzących z instalacji odsiarczania spalin (FGD).  

 

Zgodność z wymaganiami sektora energetycznego

Opracowując rozwiązania dla przemysłu energetycznego, Veolia skupia się na kluczowych wymaganiach tego sektora:

 • Zmieniające się warunki wodne, ograniczony dostęp do źródeł wody świeżej dobrej jakości
 • Możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł wody świeżej
 • Zmniejszenie uciążliwości środowiskowej i obsługowej
 • Nowe obszary zastosowań z powodu zmieniających się legislacji
 • Niezawodność - unikanie kosztownych przestojów instalacji poprzez wykorzystanie sprawdzonych technologii i usług lokalnych
 • Systemy zwiększające efektywność, które pomagają klientowi generować maksymalną ilość energii elektrycznej przy minimalnej ilości zasobów
 • Zgodność - systemy, które gwarantują zgodność z przepisami ochrony środowiska przy jednoczesnym obniżeniu „śladu wodnego i węglowego" zakładu
 • Pewność - realizacja projektu w wyznaczonym terminie pozwala uniknąć dodatkowych kosztów

 

Oferta Veolia Water Technologies dedykowana dla energetyki 

Veolia Water Technologies świadczy technologiczne usługi na wszystkich etapach realizacji inicjatyw w obrębie gospodarki wodno-ściekowej zakładów energetyki zawodowej:

 • Studium wykonalności m.in.: koncepcje, audyty, badania 
 • Badania w skali pilotowej i laboratoryjnej
 • Projektowanie i dobór rozwiązania 
 • Dostawa urządzeń 
 • Rozruch

Usługi dodatkowe:

Zintegrowane podejście do każdego projektu zapewnia krótkie terminy realizacji, dobór niezawodnego rozwiązania, minimalne ryzyko i czynny udział w realizacji.

KONTAKT

Tomasz Jamrocha
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 668 887 237 

Realizacje

 

Veolia Water Technologies posiada ponad 300 obiektów referencyjnych zrealizowanych w sektorze energetycznym na całym świecie. Klientami są liderzy przemysłowi, a także wiele regionalnych lub lokalnych zakładów energetycznych na świecie. W Polsce zaufali nam m.in.: PGE, PKN Orlen, Energa, ZE PAK, Elektrownia Kozienice (grupa ENEA), FORTUM.

Przemysł energetyczny - wiodące technologie

 • RO - SirionTM Mega - przygotowanie wody kotłowej 
 • ActifloTM Pack - wstępne przygotowanie wody powierzchniowej i głębinowej, oczyszczanie odmulin z obiegu chłodzącego, usuwanie cynku i chromu, oczyszczanie wody nadosadowej ze składowisk żużlo-popiołu 
 • Spidflow® Pack - wstępne przygotowanie wody powierzchniowej i głębinowej 
 • Rapide Strata - przygotowanie wody kotłowej 
 • UF UFLEX™ - przygotowanie wody kotłowej CEDI - przygotowanie wody kotłowej 
 • IONSOFTTM - przygotowanie wody kotłowej 
 • FiltraFlo PackTM - filtracja bocznikowa obiegów chłodzących, redukcja zjawiska skalingu i osadzania, ograniczenie rozwoju zanieczyszczeń biologicznych, zwiększenie współczynnika zagęszczenia 
 • Terrion (RO-CEDI) - przygotowanie wody kotłowej 
 • Hydrotech - filtry bębnowe i filtry dyskowe 
 • MultifloTM - przygotowanie wody zdekarbonizowanej 
 • MetClean - katalityczna redukcja metali ciężkich połączona z absorpcją