Stacja uzdatniania wody dla PRESS GLASS w Kownie

Firma PRESS GLASS, będącą europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa, po raz kolejny wybrała firmę Veolia Water Technologies jako partnera przy realizacji stacji uzdatniania wody.

W nowym litewskim zakładzie PRESSS GLASS w Kownie zastosowano rozwiązanie Veolia, które zapewnia wysokiej jakości wodę demineralizowaną, wymaganą do produkcji.

Linia technologiczna instalacji obejmuje urządzenia wstępnego przygotowania wody, system odwróconej osmozy SIRION™ Advanced oraz układ odzysku koncentratu. System jest w pełni zautomatyzowany, dodatkowo skomunikowany z platformą cyfrową Hubgrade, co umożliwia zdalny nadzór i serwis oraz zdalną kontrolę parametrów procesu uzdatniania.

Stacja realizuje najważniejsze i wspólne dla obu firm cele zrównoważonego rozwoju - niższe zużycie wody i energii oraz odzysk wody poprzez możliwość jej zawracania do linii produkcyjnych.  Zastosowany układ technologiczny gwarantuje także niskie koszty eksploatacyjne i serwisu.

Dzięki długoletniej współpracy i wdrożonych rozwiązań Veolia Water Technologies, przedsiębiorstwo PRESS GLASS zredukowało o blisko 30% zużycie wody w swoich zakładach w przeliczeniu na 1 m2 wyprodukowanego szkła, poprawiając jeden z kluczowych wskaźników produkcyjnych.  
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego szczegóły i zalety zrealizowanej instalacji demineralizacji wody.