Stacja uzdatniania wody dla producenta napojów

Dla światowego wiodącego producenta napojów Veolia Water Technologies Sp. z o.o.  dostarczyła nowy system generacji wody zdekarbonizowanej.  

Nowa stacja uzdatniania wody zastąpiła istniejącą zwiększając wydajność z 75 do 150 m3/h. Zapewniła także stałą dostępność i odpowiednią jakość wody potrzebnej do produkcji napojów. Obecna instalacja spełnia najwyższe wymagania higieniczne i konstrukcyjne klienta zgodne z „Legacy Water Treatment System”. 

Zastosowane przez naszą firmę rozwiązanie bazuje na szerokim zakresie dostępnych technologii PurBev®, a cała stacja uzdatniania wody została skomunikowana ze zdalną platformą cyfrową Hubgrade.  

Niewątpliwą korzyścią, jaką zyskał nasz Klient jest łatwość obsługi instalacji dzięki zastosowanej  automatyzacji, kompaktowość, niskie koszty eksploatacyjne i bardzo niskie straty wody (poniżej 2%). 

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego szczegóły naszej realizacji.