ZMIANA ADRESU SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 04 stycznia 2024 r. spółka VEOLIA WATER TECHNOLOGIES Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: 

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 146A 
02-305 Warszawa 

Zmianie uległ również główny numer stacjonarny do siedziby Spółki. 
Nowy numer: +48 22 506 57 00 

Zmiana dotyczy zarówno adresu rejestrowego jak i korespondencyjnego. Informujemy, że numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, również nie ulegają zmianie.