AnoxKaldnes Hybas™

Rozwiązania do oczyszczania ścieków

Biologiczne rozwiązanie do oczyszczania ścieków łączące w sobie osad czynny z technologią złoża ruchomego (MBBR) do usuwania azotu.

Przegląd

Hybas™ and Hybas Fusion™ to rozwiązania łączące w sobie osad czynny z technologią złoża ruchomego (MBBR) do usuwania azotu.  Można je wykorzystać zwłaszcza do usuwania azotu ze ścieków komunalnych, lecz również do oczyszczania ścieków przemysłowych.  

Hybas™ to kompaktowe rozwiązanie i ekonomiczny sposób na modernizację istniejącego systemu osadu czynnego, który obejmuje także usuwanie azotu, lub na poprawę wydajności istniejącego procesu usuwania azotu. Wdrożenie rozwiązania Hybas™ opracowanego przez firmę AnoxKaldnes wymaga niewielkiej ilości robót budowlanych, a zapewnia ok. 30% wzrost wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi reaktorami sekwencyjnymi (SBR) oraz ulepszoną nitryfikację i obniżenie ilości generowanego osadu.

System Hybas™ opracowany został w wyniku wieloletniego doświadczenia w zakresie rozwoju technologii złoża ruchomego przez firmę AnoxKaldnes. Systemy Hybas™ obejmuje rozwiązania dla wielu różnych konfiguracji, kształtu i geometrii reaktorów. Obecnie firma AnoxKaldnes wdraża tę sprawdzoną technologię do zastosowań w ramach reaktora sekwencyjnego (SBR).

Hybas Fusion™ to unikalna wersja stosowanego dotychczas procesu Hybas, w której zamiast swobodnie zawieszonych nośników-kształtek złoża ruchomego w zbiorniku napowietrzania wykorzystuje się złoże tworzone przez kształtki zamknięte w kasecie wykonanej z siatki (klatce) zanurzonej w osadzie czynnym. Jest to elastyczne i modułowe rozwiązanie, które umożliwia łatwy montaż bezpośrednio w zbiorniku napowietrzania osadu czynnego.  Hybas Fusion™ zapewnia korzyści w zakresie całkowitych nakładów inwestycyjnych, projektowania, produkcji i montażu w porównaniu z tradycyjnym procesem modernizacji polegającym na budowie dodatkowych zbiorników zwiększających pojemność komór osadu czynnego.

 

Korzyści wynikające ze stosowania systemu biologicznego oczyszczania ścieków Hybas Fusion™ 

Hybas Fusion™ ma na celu zwiększenie wydajności zbiorników osadu czynnego w komunalnych i przemysłowych systemach oczyszczania ścieków. Główne korzyści to: 

  • Bardzo elastyczny, modułowy system oczyszczania ścieków
  • Łatwy montaż
  • Prosta, intuicyjna obsługa
  • Możliwość zabudowy w istniejącej oczyszczalni ścieków
  • Wydajność nitryfikacji zwiększona przy użyciu swobodnych nośników-kształtek
  • Efektywniejsze napowietrzanie
  • Niższe koszty projektowania i uruchomienia

Zastosowanie

Technologie dla bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska systemów oczyszczania ścieków i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Energooszczędne technologie oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania zasobów i zgodności z wymogami ochrony środowiska.