Chemiczne kondycjonowanie wody

Środki chemiczne używane w procesie uzdatniania wody odgrywają kluczową rolę w optymalizacji obiegu wody. Chemiczne uzdatnianie wody zaawansowanymi technologiami ekologicznymi zapewnia długotrwałe bezpieczeństwo i sprawność instalacji. Dzięki bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie Veolia Water Technologies jest uznawana za światowego lidera.


Oferta

Veolia Water Technologies posiada uznane na całym świecie doświadczenie w zakresie chemicznego uzdatniania wody

Nasza wiedza w zakresie uzdatniania wody opiera się na:

 • wysokiej jakości zaawansowanych technologiach i produktach
 • zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów nasze rozwiązania oparte na technologii  Hydrex™  zapewniają ponad 2000 różnych preparatów. Dzięki temu Veolia Water Technologies może zarządzać wszystkimi aspektami cyklu wodnego w skali globalnej. Oferujemy również zintegrowane i wydajne rozwiązania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko oraz nakładów finansowych.

Odkryj gamę technologii Hydrex™

Jakość naszych zaawansowanych technologii gwarantuje naszym partnerom:

 • Prawidłowy przebieg procesów technologicznych
 • Optymalne zużycie preparatów chemicznych
 • Zoptymalizowane koszty utrzymania
 • Niższe koszty eksploatacji

Nasza gama rozwiązań do uzdatniania chemicznego wody Hydrex ™ może być stosowana w następujących obszarach:

 • Zasilanie obiegów chłodzących i kotłów 
 • Produkcja ciepłej wody użytkowej
 • Produkcja wody technologicznej
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
   

Technologie  Hydrex™  mogą również czyścić i dezynfekować następujące instalacje:

 • Kotły
 • Sieci wodociągowe
 • Wieże chłodnicze
 • Elementy systemów uzdatniania wody, m.in. membrany RO, UF, NF, CEDI
 • Układy retencjonowania, magazynowania i przesyłania wody

Szeroka lista klientów

Wszystkie dywizje Veolia wykorzystują technologie Hydrex™. Nasi klienci działają w różnych dziedzinach, od sektora farmaceutycznego i sanitarnego po przemysł ciężki, taki jak górnictwo, ale także w usługach specjalistycznych. Wszystkie nasze technologie podlegają ścisłej kontroli i testom walidacyjnym przeprowadzanym przez nasz dział badań i rozwoju oraz Veolia Environnement.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania Hydrex™  ?

Nasze produkty  Hydrex™  zostały zaprojektowane w celu optymalizacji instalacji i znalezienia synergii między sprzętem a produktami. Nasz serwis gwarantuje dedykowaną opiekę w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonych przez nas stacji uzdatniania wody. Nasze produkty techniczne w stosownych przypadkach, mogą posiadać dodatkowe atesty, takie jak FDA, NSF lub ANSI 60. Naszym klientom gwarantujemy również konkurencyjne ceny.

Po przeprowadzeniu audytu instalacji dobieramy produkty Hydrex™ dopasowane do konkretnych potrzeb. Te dostosowane do potrzeb rozwiązania uwzględniają ograniczenia procesu oraz związane z jakością wody przed i po uzdatnieniu.

Nasze usługi obejmują:

 • analizę online
 • zdalny dostęp do parametrów sterowania
 • optymalizację procesu dozowania naszych receptur chemicznych stosowanych do uzdatniania wody

Zobowiązanie wobec naszych klientów

W ramach usługi dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody  Hydrex™, Veolia Water Technologies zapewnia mierzalne wyniki, wymierne korzyści oraz długotrwałe korzystne partnerstwo.

Veolia Water Technologies oferuje również niezbędne urządzenia do uzdatniania wody, takie jak filtry, zmiękczacze itp.

Nasze usługi aktywnie przyczyniają się do:

 • zapobiegania zabarwieniu, korozji i zatykaniu
 • skrócenia niepotrzebnych przestojów
 • optymalizacji poziomów produkcji
 • zmniejszenia zagrożenia dla środowiska.
 • oszczędzania energii.

 

Veolia Water Technologies rozwija również niechemiczne procesy oczyszczania?

W celu uzupełnienia procesów chemicznych z gamy Hydrex™ , Veolia Water Technologies opracowuje drugą gamę ekologicznych dodatków.

Dodanie przyjaznych dla środowiska związków alternatywnych pozwala naszym klientom:

 • przestrzegać przepisy ochrony środowiska 
 • przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju ich działalności 
 • uwzględniać potrzeby naszej planety.

Angażując się w zrównoważony rozwój, Veolia Water Technologies zwraca szczególną uwagę na wpływ naszych technologii, a także ślad środowiskowy instalacji naszych klientów. Dlatego oferujemy naszym partnerom publicznym i prywatnym rozwiązania w zakresie uzdatniania niechemicznego. Obejmują one:

 • odwróconą osmozę w celu zmniejszenia zanieczyszczeń
 • doczyszczanie kondensatu przed recyklingiem i ponownym użyciem
 • systemy odzyskiwania wody słonawej oraz odzysk wody ze ścieków

Aby w pełni wykorzystać swój potencjał przemysłowy, woda wymaga odpowiedniego uzdatniania chemicznego. Veolia Water Technologies oferuje najnowocześniejsze technologie, które szanują środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Nasze uznawane na całym świecie know-how zwiększa przewagę konkurencyjną naszych klientów.