AnoxKaldnes BAS™

Proces biologicznego oczyszczania ścieków BASTM to optymalnie zaprojektowane połączenie procesów MBBR i procesów związanych z osadem czynnym tworzące zaawansowany proces oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

Przegląd

Proces biologicznego osadu czynnego AnoxKaldnes™ BAS™ jest połączeniem technologii złoża ruchomego MBBR z konwencjonalnym osadem czynnym (AS). MBBR to biologiczny proces oczyszczania ścieków wykorzystujący specjalistyczne nośniki, kształtki polietylenowe (media) w celu stworzenia dużej chronionej powierzchni, na której może się tworzyć biofilm. Kształtki są utrzymywane w ciągłym ruchu - fluidyzacji w reaktorze, a duża powierzchnia zapewnia większą wydajność oczyszczania w mniejszej objętości w porównaniu z konwencjonalnymi metodami oczyszczania. Technologia MBBR jest znana z tego, że zapewnia wydajne, stabilne oczyszczanie na małej powierzchni zabudowy instalacji. Systemy MBBR są dobrze przystosowane do niestandardowych wdrożeń w oparciu o warunki specyficzne dla danej lokalizacji i mogą być łączone z różnymi technologiami usuwania biomasy w celu osiągnięcia małe ilości odprowadzanych zawiesin.

Wykorzystanie technologii MBBR przed istniejącym systemem AS ma wiele zalet, w tym zwiększenie wydajności istniejącego systemu AS, ochronę systemu AS przed wysokimi obciążeniami organicznymi lub toksycznymi warunkami, poprawę wydajności systemu AS oraz poprawę właściwości osadu czynnego AS. Zastosowanie MBBR do modernizacji istniejącego systemu AS pozwala na modernizację instalacji przy niewielkich zakłóceniach w jej działaniu, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej wydajności oczyszczania.

Technologia MBBR spełnia bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące substancji organicznych (ChZT/BZT) i azotu w ściekach. Jednak typowy system BAS jest często zaprojektowany jako bufor lub osłona dla istniejącej instalacji AS i zwykle przeznaczony do usuwania 50-70% substancji organicznych wchodzących do systemu.

 

AnoxKaldnes™ BAS™ do ścieków o dużej zawartości substancji biogennych

Proces osadu czynnego jest często skuteczny i może przynieść zadowalające rezultaty. Jednakże w zmiennych warunkach, takich jak obciążenie ładunkiem ChZT/BZT, system może stać się niestabilny i prowadzić do pęcznienia osadu.

W procesie biologicznym AnoxKaldnesTM BAS, podczyszczanie MBBR usuwa znaczną część łatwo ulegającego biodegradacji ChZT, a także działa jako bufor chroniący system AS (osad czynny) przed obciążeniami maksymalnymi. Ta funkcja systemu BAS zapewnia stabilny i bardziej wydajny przebieg procesu w obrębie osadu czynnego z uzyskaniem lepszej skuteczności separacji osadów w osadnikach wtórnych.

 

AnoxKaldnes™ BAS™ do ścieków wykazujących niedobór substancji biogennych

W przypadku ścieków z niedoborem substancji biogennych wykorzystanie opatentowanej przez AnoxKaldnes technologii BAS dostosowanej do pracy w warunkach deficytu biogenów jest rozwiązaniem, które zwiększa wydajność, poprawia jakość ścieków i polepsza charakterystykę osadu.


Efektywność oczyszczania ścieków w procesie AS (osad czynny) jest wyższa, jeśli dodatkowo w procesie oczyszczania zastosowany jest MBBR dostosowany do warunków, gdzie ilość substancji biogennych (np. N, P) wykazuje niedobór. Warunki takie skutkują powstawaniem biofilmu, który ogranicza rozmnażanie i wytwarza pozakomórkowe polisacharydy (EPS). Biomasa bogata w EPS przechodzi przez MBBR i staje się łatwo przyswajalnym źródłem pożywienia (węgla organicznego) i jest pochłaniania przez mikroorganizmy na etapie oczyszczania przez osad czynny. Wykazano, że użycie biomasy bogatej w EPS poprawia właściwości osadów, jak również zmniejsza ich produkcję.

Od 1986 r. firma AnoxKaldnes wykorzystuje swą bogatą wiedzę z zakresu mikrobiologii i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania biologiczne. Proces oczyszczania BAS został opracowany przez AnoxKaldnes w oparciu o nowoczesne zasady biotechnologiczne i technologię MBBR. Ze względu na swe liczne zalety, proces AnoxKaldnes BAS jest wykorzystany do modernizacji, a nawet zastąpienia konwencjonalnych systemów osadu czynnego. Proces ten jest z powodzeniem stosowany na całym świecie w większości sektorów komunalnych i przemysłowych oraz w wielu instalacjach o różnych wielkościach.
 

Korzyści

 • Niewielkie gabaryty i zwarta zabudowa
 • Stabilne i trwałe wykonanie
 • Lepsze właściwości osadu
 • Generacja niewielkiej ilości osadu nadmiernego
 • Niskie zużycie substancji biogennych
 • Udoskonalona nitryfikacja

Zastosowanie

Zastosowania

 • Przemysł celulozowo-papierniczy
 • Przemysł rafineryjny i petrochemiczny
 • Przemysł spożywczy i napojowy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł chemiczny 
 • Instalacje komunalne