AnoxKaldnes MBBR Pack

Modułowe rozwiązanie do oczyszczania ścieków typu plug & play

Veolia Water Technologies opracowała system MBBR Pack, czyli idealne rozwiązanie modułowe do oczyszczania ścieków.

Przegląd

Rozwiązanie MBBR Pack wykorzystuje zjawisko biologicznego oczyszczania ścieków dzięki zastosowaniu biofilmu mikroorganizmów tworzonego na kształtkach AnoxKaldnes™, i może być stosowane dla większości przepływów oraz ładunków zanieczyszczeń.

MBBR Pack posiada wszystkie cechy konwencjonalnego systemu MBBR, w modułowym, prefabrykowanym pakiecie. Dzięki funkcji plug & play system jest łatwy w montażu. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy jak najszybciej chcą korzystać z nowych urządzeń i ograniczyć do minimum konieczne zaangażowanie na placu budowy.

Aby sprostać specyficznym problemom i celom jakościowym każdego klienta komunalnego i przemysłowego, system MBBR Pack można połączyć z wieloma procesami dostarczanymi przez Veolia Water Technologies.

Oczyszczanie wstępne:

 • IdrascreenTM (filtr siatkowy)
 • IdraflotTM (DAF)
 • Spidflow® (DAF)
   

Oczyszczanie końcowe:

 • IdraflotTM (DAF)
 • Actiflo® (separacja zawiesiny)
 • HydrotechTM Discfilter (filtr dyskowy lub bębnowy)
 • Spidflow® (DAF)

   

Wysoka wydajność oczyszczania - kompaktowa konstrukcja

Pełne doświadczenie firmy AnoxKaldnes wykorzystane w modułowym, znormalizowanym i elastycznym rozwiązaniu

Technologia MBBR Pack - AnoxKaldnesTM oparta jest na działaniu biofilmu, który wykorzystuje mikroorganizmy do biologicznego oczyszczania ścieków.

Mikroorganizmy te rosną na powierzchniach plastikowych nośników tzw. kształtek w reaktorze oczyszczania. W miarę jak nośniki przemieszczają się w ściekach w reaktorze, w postaci fluidyzowanego złoża ruchomego, mikroorganizmy wykorzystują zanieczyszczenia organiczne obecne w ściekach do swojej aktywności biologicznej i wzrostu.

Konstrukcja nośników zapewnia wysoki stopień ochrony powierzchni biofilmu, umożliwiając uzyskanie wysokiej wydajności oczyszczania na bardzo małej powierzchni.

Pakiet MBBR Pack jest dostępny w kilku konfiguracjach, w zależności od celów oczyszczania w zakresie ChZT/BZT i/lub azotu.

 • Konfiguracja tlenowa (AEAE)
 • Konfiguracja beztlenowa (ANAN)
 • Konfiguracja beztlenowo-tlenowa (AEAN)

---> Kompaktowe wymiary: 11,85 m (dł.) x 2,6 m (szer.) x 3,6 m (wys.)
---> Jednostki oczyszczania ścieków o wydajności od 150 m3/dzień do 1 200m3/dzień


Rozwiązanie spełniające wymagania w zakresie elastyczności i krótkiego czasu dostawy

Szczególnie skuteczne w branży spożywczej i farmaceutycznej

MBBR Pack to rozwiązanie idealne do następujących zastosowań:

 • Kompaktowe obiekty przemysłowe
 • Przemysł (artykuły spożywcze i napoje, farmaceutyki, ropa i gaz, górnictwo, celulozowe i papier itd.)
 • Instalacja pilotowa
 • Zabudowa miejska
 • Kurorty i hotele
 • Kwatery pracowników tymczasowych
 • Oddalone lokalizacje
 • Place budowy
 • Tereny rekultywowane
 • Kompleksy biurowe i tereny przemysłowe
 • Instalacje morskie
   

Szybka dostawa i ułatwiony rozruch oraz uruchomienie

Jednostki oczyszczania ścieków o wydajności od 150 do 1200 m3

 • Główne zalety systemu MBBR Pack:
 • Rozwiązanie biologiczne dostosowane do potrzeb klienta w formie znormalizowanego, prefabrykowanego systemu
 • Szybka dostawa i łatwy montaż
 • Mniej potrzebnego miejsca
 • Ograniczone wymagania w zakresie infrastruktury w obiekcie
 • Łatwy transport
 • Efektywny system biologiczny odporny na występowanie okresowej toksyczności ścieków, zmiennych przepływów i zmiennego ładunku zanieczyszczeń
 • Praca w trybie automatycznym
 • Łatwa rozbudowa
  o Jednostki modułowe
  o Łatwe zwiększanie ilości kształtek (powiększenie złoża biologicznego)
 • Wsparcie w zakresie testów laboratoryjnych AnoxKaldnes
 • Powiązane usługi
 • 25 lat doświadczenia i ponad 1000 referencyjnych instalacji MBBR na całym świecie

Serwis

Powiązane usługi

Rozwiązanie MBBR jest dostępne w trzech konfiguracjach (AEAE, ANAE, ANAN), i posiada silne lokalne wsparcie realizowane przez centra serwisowe, obsługi posprzedażnej i pomocy technicznej, które wykonują przeglądy serwisowe, prace konserwacyjne, usługi konsultacyjne i prewencyjne, gwarantując tym samym trwałość, efektywność użytkową i wydajność instalacji.