AnoxKaldnes™ Z-MBBR

Z-MBBR firmy AnoxKaldnes, biofilm w 3D

Firma Veolia Water Technologies AnoxKaldnes wprowadziła na rynek nową generację nośników/kształtek biofilmu do technologii wykorzystującej złoże ruchome: AnoxKaldnes Z-MBBR. Nowe nośniki są wynikiem dwóch dekad prac badawczych.

Przegląd

Inne podejście do konstruowania kształtek

Tradycyjny proces tworzenia nośników/kształtek miał na celu uzyskanie większej powierzchni chronionej dla biofilmu, ale pozwalał na mniej lub bardziej niekontrolowany wzrost biofilmu.

Ten brak kontroli grubości biofilmu jest główną przyczyną niepewności przy projektowaniu procesów opartych na  wykorzystaniu biofilmu tworzącego się na powierzchni nośnika, a także ogranicza zastosowania, dla których MBBR może być konkurencyjnym rozwiązaniem.

 

Z-MBBR - Nowy wymiar

Nowa konstrukcja nośnika posiada powierzchnię pokrytą fakturą siatki o określonej wysokości (głębokości wgłębień), dzięki czemu biofilm może rosnąć na kształtce w chronionym środowisku i do określonej grubości warstwy.

Dzięki mechanicznemu usuwaniu biofilmu z fluidyzowanych kształtek, biofilm nie może narastać do większych grubości  niż wysokość siatki, a więc grubość biofilmu jest kontrolowana.

 

Korzyści wynikające z pełnej kontroli biofilmu

  • Dzięki precyzyjnej kontroli grubości biofilmu możliwe jest stworzenie środowiska sprzyjającego wybranym bakteriom.
  • Eliminuje to zmiany wydajności wynikające ze zmian grubości biofilmu i usuwa ograniczenia związane z porastaniem nośników nadmierną ilością biofilmu.
  • Złoże ruchome Z-MBBR oferuje wszystkie konwencjonalne zalety MBBR: małe rozmiary, stabilność, niewielkie potrzeby związane z konserwacją i skuteczne oczyszczanie, a jednocześnie możliwość dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie

Zastosowania Z-MBBR

Ponieważ wszystkie ograniczenia procesowe związane z niekontrolowanym wzrostem biofilmu i nadmiernym porastaniem nośników są eliminowane za pomocą kształtek typu “Z”, są one szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których biofilm ma tendencję do wzrostu grubości, takich jak nitryfikacja przy większych obciążeniach organicznych.

Nośniki typu “Z” o różnych grubościach biofilmu zostały poddane analizie dla różnych zastosowań, z bardzo interesującymi wynikami. Na przykład, wyjątkowo cienkie biofilmy umożliwiły nowe, bardziej efektywne zastosowanie reaktora ANITA Mox wykorzystującego bakterie anammox do usuwania azotu ze strumienia głównego oczyszczanych ścieków.