Odzysk wody

Zaawansowane technologie do odzysku wody 


Ilość ścieków stale rośnie ze względu na wzrost zużycia wody w gospodarstwach domowych i przemyśle. Wysokie koszty wody, a także rosnące obawy o stan środowiska naturalnego sprawiają, że kwestie ponownego wykorzystania wody i recyklingu ścieków nabierają coraz większego znaczenia.

 

Ponowne wykorzystanie ścieków: istotna alternatywa

Mieszkańcy gospodarstw domowych, jak również procesy przemysłowe, zużywają codziennie duże ilości zasobów wodnych, produkując duże ilości ścieków.  

Ścieki te są zanieczyszczone składnikami organicznymi, bakteriami i innymi szkodliwymi związkami, jednak dzięki postępowi technologii oczyszczania ścieków i ich ponownego wykorzystania stanowią w pełni odzyskiwany zasób
Veolia Water Technologies opracowała gamę innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie wpływu zużycia wody na środowisko. 

Ponowne wykorzystanie wody jest obecnie ważną kwestią dla wszystkich sektorów przemysłu i regionów, które chcą zoptymalizować koszty jej zużycia. Korzyści ekonomiczne płynące z odzysku wody są znaczące: każdy metr sześcienny wody poddanej oczyszczaniu i ponownie wykorzystanej oznacza odpowiednie obniżenie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody jest również sprawdzoną sposobem radzenia sobie z  niedoborem tego zasobu, zapewniając stałe i niezawodne źródło wody tam, gdzie jest ona potrzebna.  

 

Zastosowania dla odzyskanej wody 

Przepisy dotyczące ponownego wykorzystania wody są bardzo restrykcyjne i różnią się w zależności od kraju i późniejszego jej zastosowania.
Przykładowe aplikacje ponownego wykorzystania wody to:

 • woda chłodząca
 • woda zasilająca kotły
 • woda do celów przemysłowych
 • nawadnianie terenów zielonych i pól golfowych
 • magazynowanie i odzysk wód gruntowych 
 • wspomaganie nawadniania rolniczego
 • fontanny publiczne i czyszczenie ulic


 

Jak uzyskać wodę do ponownego wykorzystania

Nie istnieje jedna konkretna technologia odzysku i ponownego wykorzystania wody: zazwyczaj osiągane jest to poprzez połączenie kilku procesów lub technologii dobieranych do konkretnego przypadku, takich jak np: oczyszczanie biologiczne lub fizykochemiczne, klarowanie, filtracja grawitacyjna i / lub membranowa, odparowanie i inne.

Veolia Water Technologies posiada szerokie portfolio procesów, technologii i systemów standaryzowanych, służących do ponownego wykorzystania wody. Każdorazowo rozwiązania te są dobierane zgodnie z celami klienta i obowiązującymi przepisami. 

 

Przykładowe referencje: 

 

Przemysł motoryzacyjny: 

 • General Motors Cactus Plant in San Luis Potosi, Meksyk 
 • General Motors Pontiac, Michigan, USA

Przemysł chemiczny:

 • Air Products, Tamaqua, Pennsylvania, USA
 • LG/Lotte Petrochemicals, Daesan, Korea 

Przemysł spożywczy:

 • Sabim, Sablé-sur-Sarthe, Francja
 • Nestlé Meksyk

Przemysł farmaceutyczny

 • Zimmer Orthopaedics Manufacturing, Irlandia

Przemysł wydobywczy:

 • CONSOL Energy Inc., mine water treatment facility, Mannington, Zachodnia Wirginia
 • Ambatovy Mine, Madagaskar

Przemysł energetyczny: 

 • E.D.F, Civeaux Nuclear Power Plant, Francja
 • Macquarie Generation, Bayswater Water Treatment Plants, New South Wales, Australia
 • APS (Arizona Public Service) Redhawk Power Station, Arlington, Arizona, USA

Przemysł papierniczy:

 • Smurfit-Stone Container, Corporation, Hopewell, USA

Przemysł mikroelektroniczny:

 • Microelectronics Industrial area, Kranji, Singapur

Przemysł petrochemiczny:

 • SHELL Qatar, Pearl GTL complex, Katar

 

Ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych:

 • Durban: ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych do dostarczania wody technologicznej i wody chłodzącej dla rafinerii SAPREF (Oil & Gas) oraz dla producenta papieru Mondi w RPA;
 • Windhoek: Częściowe ponowne wykorzystanie ścieków po oczyszczeniu do zaopatrzenia w wodę pitną;
 • Kopenhaga;
 • Obszar przemysłowy mikroelektroniki, Kranji, Singapur;
 • Disneyland w Paryżu