Ponowne wykorzystanie wody

Rozwiązania umożliwiające odzysk wody i wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów użytkowych.
Water reuse hero banner


Ze względu na wzrost zużycia wody w gospodarstwach domowych i przemyśle, ilość ścieków stale rośnie. Wysokie koszty transportu wody, a także nowe problemy środowiskowe, jak  rosnący niedobór wody, sprawiają, że temat odzysku i ponownego wykorzystania wody oraz recyklingu ścieków staje się coraz ważniejszy. 

Ponowne wykorzystanie wody to użycie oczyszczonych  ścieków do celów innych niż ich pierwotne zastosowanie, np. w systemach chłodzenia, kotłach, wodzie procesowej, nawadnianiu, czyszczeniu lub zasilaniu wód gruntowych.

Ludność, jak również procesy przemysłowe, zużywają codziennie duże ilości zasobów wodnych i produkują duże ilości ścieków. Ponowne wykorzystanie jest zrównoważonym rozwiązaniem, które pozwala zoptymalizować i złagodzić zużycie wody oraz rozwiązać lokalne problemy związane z jej niedoborem. 
Przepisy dotyczące ponownego wykorzystania wody są surowe i różnią się w zależności od kraju. Zastosowania mogą obejmować:

 • Chłodzenie pomieszczeń.
 • Wodę dla kotłów.
 • Wodę dla produkcji przemysłowej.
 • Nawadnianie rolnicze.
 • Nawadnianie terenów zielonych i pól golfowych.
 • Magazynowanie i ponowne wykorzystanie wód podziemnych oraz bariery przed wnikaniem soli w gminach nadmorskich.
 • Fontanny publiczne i oczyszczanie ulic.

Ponowne wykorzystanie wody jest obecnie ważnym zagadnieniem dla wszystkich sektorów i wszystkich regionów, które chcą zoptymalizować swoje zużycie wody, obniżyć koszty i zabezpieczyć swoją działalność przed rosnącym niedoborem wody. Ponowne wykorzystanie wody w procesach przemysłowych pomaga również firmom zaoszczędzić pieniądze i zminimalizować koszty przetwarzania odpadów. 
Oczyszczalnie ścieków można obecnie przekształcić w biorafinerie, które mogą produkować energię oraz wartościowe produkty uboczne, takie jak biopolimery. Dzięki naszym technologiom oczyszczania gminy są w stanie produkować:

 •  Wodę do ponownego wykorzystania.
 • Nawozy.
 • Substancje odżywcze.
 • Energię cieplną. 

Ponowne wykorzystanie wody oferuje znaczące korzyści w zakresie ilości wody pobieranej ze środowiska naturalnego oraz w zakresie kosztów konwencjonalnego zaopatrzenia w wodę.
Ponowne wykorzystanie jest więc sprawdzoną bronią w walce z niedoborem wody. Zapewnia stałe i niezawodne źródło wody w miejscach, gdzie takie źródła są niezbędne, a także umożliwia priorytetowe przeznaczenie zasobów wody słodkiej na zaspokojenie potrzeb wody pitnej.

Jak Veolia pomaga swoim klientom w zwiększaniu odzysku i ponownego wykorzystania wody  

 


W większości branż, takich jak mikroelektronika, przemysł celulozow-papierniczy, energetyka, żywność i napoje oraz ropa naftowa i gaz, duże ilości wody zużywanej podczas całego procesu produkcyjnego stanowią znaczący wydatek. Korzystając z ogólnoświatowego doświadczenia w zarządzaniu obiegiem wody w przemyśle, opracowaliśmy standardowe rozwiązania w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania wody, które wspierają wszystkie gałęzie przemysłu.

Wspieranie klientów we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody

AUSTRALIA
KOPALNIA ZŁOTA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

Kopalnia złota Fosterville, znajdująca się w Australii, doświadczyła znacznego wzrostu produkcji złota w wyniku poszukiwań w 2018 roku. Klient chciał wdrożyć stację uzdatniania wody, aby uzdatnić wodę kopalnianą w celu ponownego wykorzystania jej w ramach ich obiegu wody procesowej. 
Veolia Water Technologies zaprojektowała i dostarczyła rozwiązanie odwróconej osmozy, zapewniając wysokiej jakości uzdatnioną wodę do ponownego wykorzystania, zwiększając zrównoważony rozwój kopalni i umożliwiając klientowi dalsze spełnianie warunków licencji.  

WŁOCHY
GŁÓWNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MEDIOLANIE PONOWNIE WYKORZYSTUJE WODĘ DLA ROLNICTWA

Ten wymagający projekt pozwala na ponowne wykorzystanie od 60% do 70% ścieków na cele rolnicze.  Jeden z największych zakładów w Europie oczyszcza ścieki "nie tylko zgodnie z dyrektywami środowiskowymi, ale także w celu wykorzystania wody w obiegu zamkniętym", wyjaśnia Francesca Pizza, kierownik procesu w oczyszczalni ścieków w Nosedo. 
Pomagamy naszemu klientowi zoptymalizować cały system ściekowy poprzez zintegrowane działania systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, oszczędzając energię i zużycie środków chemicznych oraz zwiększając jej wydajność hydrauliczną

Ponowne wykorzystanie ścieków: ważny problem

Ilość ścieków stale rośnie ze względu na wzrost zużycia wody w gospodarstwach domowych i przemyśle. Wysokie koszty transportu wody, a także nowe problemy związane z ochroną środowiska sprawiają, że temat ponownego wykorzystania wody i recyklingu ścieków nabiera coraz większego znaczenia.  
Ścieki te są zanieczyszczone związkami organicznymi, bakteriami i innymi szkodliwymi substnacjami, a mimo to, dzięki postępowi technik recyklingu, stanowią obecnie w pełni odzyskiwalny surowiec. Opracowaliśmy szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę wpływu zużycia wody na środowisko.

Odzysk i zwrot kondensatu parowego

Kondensat jest wodą o wysokiej czystości i wysokiej zawartości ciepła, a nawet najmniejsza odzyskana ilość jest często uzasadniona ekonomicznie, co jest bardzo cenione zarówno w zastosowaniach komunalnych, jak i przemysłowych.
Ponowne wykorzystanie kondensatu minimalizuje potrzebę stosowania dodatkowej, zimnej wody uzupełniającej, która wymagałaby uzdatniania i podgrzewania, pociągając za sobą dodatkowe koszty. Poprzez powrót kondensatu do zbiornika zasilającego kocioł, zmniejsza się potrzeba czyszczenia kotła, co pozwala zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie energii traconej z kotła podczas procesu oczyszczania

Kondensat jest potencjalnie cennym zasobem, ponieważ jest wysokiej czystości, praktycznie nie zawiera całkowicie rozpuszczonych substancji stałych i ma wysoką zawartość ciepła. 
Czystość i brak rozpuszczonych substancji stałych sprawiają, że kondensat idealnie nadaje się do wykorzystania jako woda zasilająca kotły.
 

Hands on crops. Water reuse used for agriculture irrigation.

 

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania wody

Ponowne wykorzystanie wody odbywa się zazwyczaj poprzez połączenie kilku procesów lub technologii w zależności od przypadku, takich jak oczyszczanie biologiczne lub fizykochemiczne, klaryfikacja, filtracja grawitacyjna i/lub membranowa, odparowanie, dezynfekcja, demineralizacja i zaawansowane utlenianie.
W oparciu o nasze pełne portfolio standardowych procesów i technologii budujemy linie ponownego wykorzystania wody, które są dostosowane do celów każdego klienta i zgodne z wymaganymi przepisami dla każdej aplikacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych technologii odzysku i ponownego wykorzystania wody?

 

Dla wielu firm cele zrównoważonego rozwoju w zakresie wody stanowią coraz większe wyzwanie. Lokalni operatorzy wymagają wsparcia globalnych specjalistów od uzdatniania wody, aby zmniejszyć zużycie wody poprzez optymalizację zastosowań, ponowne wykorzystanie wody w procesie i zastosowanie zaawansowanych metod oczyszczania trzeciego stopnia, umożliwiających ponowne wykorzystanie ścieków. Usługi cyfrowe odgrywają również kluczową rolę poprzez utrzymanie i poprawę odporności operacyjnej i wydajności w czasie. Dla wielu firm projekty ponownego wykorzystania i odzysku wody wykraczają daleko poza ich uwzględnienie w raporcie rocznym i są w rzeczywistości kluczowe dla długoterminowej rentowności działalności.

Robert Koch picture

Robert KOCH

Manager Industrial Applications

Veolia Technologies & Contracting - Design Centre

Skontaktuj się z Robertem za pomocą jego profilu LinkedIn

Więcej usług związanych z ponownym wykorzystaniem wody

Połączenie narzędzi cyfrowych i wiedzy Veolii, które sprawiają, że wszystkie Twoje procesy wodne są bardziej inteligentne, bezpieczne i zrównoważone.
Zapewnienie higieny wody i rozwiązań chemicznych HydrexⓇ gwarantujących bezpieczeństwo i wydajność urządzeń do uzdatniania wody.
Zapewniamy szeroki zakres usług dla istniejących obiektów i instalacji: wsparcie techniczne, wstępnie zaplanowaną konserwację zapobiegawczą, części zamienne itp.

FAQ na temat ponownego wykorzystania wody 

Jaka jest różnica między ponownym wykorzystaniem wody a recyklingiem wody?

 • Recykling wody zazwyczaj obejmuje tylko jedno zastosowanie, a ścieki są oczyszczane i kierowane z powrotem do tego samego obiegu w celu takiego samego wykorzystania. Może być również stosowany, gdy ścieki są oczyszczane i ponownie wykorzystywane w procesie.
 • Ponowne wykorzystanie wody to użycie oczyszczonych ścieków do korzystnych celów innych niż ich pierwotne zastosowanie, takich jak systemy chłodzenia, kotły, woda procesowa, nawadnianie, czyszczenie lub zasilanie wód gruntowych.

Jakie czynniki wpływają na wybór technologii uzdatniania wody do recyklingu wody?

Na wybór linii uzdatniania wody do recyklingu w przemyśle wpływają cztery kluczowe czynniki:

 1. Jakość ścieków, które mają być oczyszczone.
 2. Zastosowanie, do którego będzie wykorzystywana woda z recyklingu.
 3. Konfiguracja terenu przemysłowego.
 4. Lokalne wymagania prawne.

Jakie są wymagania dotyczące jakości wody dla ponownego wykorzystania wody w przemyśle?

Wymagania jakościowe są różne dla różnych zastosowań i branż, ale można dokonać pewnych ogólnych założeń dla wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody procesowej i wody zasilającej kotły.

Materiały techniczne

Znajdź poniżej powiązane treści. Jeśli nie możesz znaleźć dokładnie tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy
 

Referencje

Motoryzacja

Zakład General Motors Cactus w San Luis Potosi, Meksyk

 • Projekt procesu Zero Liquid Discharge, inżynieria podstawowa i dostawa sprzętu. 
 • Wysokiej jakości woda do ponownego wykorzystania.
 • Wysoki wskaźnik odzysku przy niskiej ilości odpadów (przekształcenie 90% ścieków trzeciorzędowych w wodę do ponownego wykorzystania).

 

Przemysł spożywczy

Nestlé, Mexico (Video)

 

Produkcja farmaceutyczna

Zimmer Orthopaedics manufacturing, Ireland 
Pfizer, Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork
 

Górnictwo

Fosterville gold mine in Victoria, Australia

 

Przemysł celulozowo-papierniczy

Smurfit-Stone Container, Corporation, Hopewell, United States.

 

Ropa naftowa i gaz

SHELL Qatar, Pearl GTL complex, Qatar.

 

Ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych po oczyszczeniu

Copenhagen - a city becoming resilient to flooding 
Disneyland Paris
Camp de Tarragona Petrochemical Park, Tarragona