Veolia Water Technologies dostarcza światu wodę pitną

Veolia Water Technologies jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dla wody pitnej. Nasze technologie wodne zaspokajają potrzeby milionów ludzi w wielu gminach na całym świecie. Nasze know-how gwarantuje bezpieczne dostawy  wysokiej jakości wody przy niewielkim wpływie na środowisko naturalne.

Woda pitna: serce wszystkich naszych innowacji

Woda w naturalnym stanie rzadko posiada jakość optymalną dla zachowania ludzkiego zdrowia.
Dostarczanie wysokiej jakości wody pitnej za pośrednictwem sieci publicznych do odbiorców komunalnych wymaga odpowiednich:

 • technologii dystrybucji
 • technologii uzdatniania

Nasze technologie oparte są na ponad stuletnim doświadczeniu i są stale udoskonalane dzięki współpracy z naszymi klientów prywatnymi i publicznymi. Veolia Water Technologies projektuje i opracowuje procesy gwarantujące bezpieczeństwo wody pitnej.

Stosując najnowocześniejsze technologie, optymalizujemy obieg wody, ograniczając jednocześnie ślad węglowy i zmniejszając wpływ na zasoby wodne środowiska.

Woda pitna produkowana przez Veolia Water Technologies gwarantuje identyfikację pochodzenia, co zapewnia jakość i ochronę wody przy użyciu szeregu narzędzi pomiarowych i wskaźników. Metody te zapewniają monitorowanie jakości wody w czasie rzeczywistym - od oczyszczalni do sieci dystrybucji.

Systemy Veolia Water Technologies produkujące wodę pitną są certyfikowane zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nasze systemy posiadają również certyfikat zdrowia wydany przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia (ACS) we Francji. Gwarancje te są fundamentem działań firmy Veolia Water Technologies i naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Veolia Water Technologies i woda pitna w kilku liczbach

Veolia Water Technologies produkuje wodę pitną w 2 404 fabrykach na całym świecie. obsługujemy ponad 23 miliony ludzi na pięciu kontynentach.

Nasze technologie pomagają poprawić dostęp do wody pitnej

Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania wody wody pitnej, która jest:

 • bezpieczna 
 • pewna
 • w konkurencyjnej cenie

Gminy na całym świecie doceniają:

 • skuteczność naszych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody
 • naszą umiejętność do rekomendowania najlepszych rozwiązań dla konkretnych potrzeb i problemów
 • pozycję naszych technologii w czołówce badań i innowacji

Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną, oferujemy pełną gamę rozwiązań w zakresie uzdatniania wody.

Klarowanie i uzdatnianie wody

Woda pobierana ze środowiska naturalnego jest obciążona przez:

 • zawiesiny
 • substancje mineralne
 • substancje organiczne

W zależności od poziomu stężenia tych substancji w wodzie wykorzystuje się różne metody uzdatniania wody w celu uczynienia jej zdatną do  spożycia. 

Techniki dekantacji i flokulacji / koagulacji, wprowadzone przez Veolia Water Technologies, gwarantują naszym klientom najlepsze rozwiązanie w najlepszej cenie.

 

Zmiękczanie

Veolia Water Technologies wykorzystuje różne systemy do zmiękczania wody pitnej, w tym systemy wymiany jonowej. Ten krok jest niezbędny do zmniejszenia twardości i zawartości wapnia i magnezu.

 

Dezynfekcja

Produkowana przez nas woda pitna poddawana jest również specyficznym zabiegom eliminującym substancje najbardziej szkodliwe dla organizmów:

 • arsen
 • uran
 • azotany
 • substancje zaburzające gospodarkę hormonalną
 • całkowity węgiel organiczny, itp.


Odsalanie

Veolia Water Technologies jest światowym liderem w dziedzinie odsalania wody morskiej. Nasze technologie pomagają zapewnić ludności wodę pitną, nawet na najbardziej suchych obszarach.


Uzdatnianie

Uzdatnianie wody jest niezbędnym krokiem w kierunku uczynienia jej zdatną do picia. Opiera się ono na różnych zaawansowanych technologiach, których celem jest usunięcie szkodliwych mikrocząsteczek i związanych z nimi zanieczyszczeń - zarówno mineralnych, jak i organicznych.

W szczególności systemy produkcji wody pitnej i kontroli jakości opracowane przez Veolia Water Technologies chronią klientów komunalnych przed ryzykiem skażenia bakteryjnego lub innym zdarzeniem, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu wody dystrybuowanej do osób fizycznych.

Jednostki mobilne

Aby zapewnić rozwiązanie, szybką reakcję i pomoc techniczną w nagłych przypadkach lub sytuacjach awaryjnych, Veolia Water Technologies posiada mobilne jednostki do produkcji wody pitnej.

 

Odkryj nasze standardowe rozwiązania

Veolia oferuje pełen zakres technologii do optymalizacji jakości wody. Nasze systemy obejmują ustandaryzowane, kompaktowe urządzenia, które można łatwo podłączyć do systemów przemysłowych. Pozwala to na szybszą integrację i dostawę dla partnerów, co jest wysoko cenione przez naszych klientów komunalnych.

Nasz zasięg jest globalny, nasz serwis lokalny

Veolia Water Technologies jest obecna w ponad 65 krajach na całym świecie. Nasze zespoły zapewniają produkcję wody pitnej oraz stałe dostawy dla lokalnej ludności. Nasz ustandaryzowany sprzęt i kompetentne zespoły gwarantują lokalny serwis dostosowany do potrzeb klienta, który obejmuje dobór rozwiązań, pomoc w montażu i opiekę posprzedażową.

Dzięki rozwijaniu partnerstwa na całym świecie, Veolia Water Technologies jest światowym liderem w produkcji wody pitnej. Jakość naszych technologii zapewnia niskie koszty produkcji i ciągłość dla wszystkich naszych partnerów publicznych. Veolia Water Technologies współpracuje z partnerami na całym świecie i zapewnia wysokiej jakości usługi poeksploatacyjne we wszystkich obiektach.