ACTIFLO® HCS

Actiflo® HCS (High Concentration Sludge - wysokie stężenie osadu) to system Actiflo wyposażony w zewnętrzną pętlę recyrkulacyjną, zaprojektowany w celu zmniejszenie ilości wytwarzanego osadu i związanych z tym  strat wody.

Główną cechą ACTIFLO® HCS  jest wyposażenie  w specjalny hydrocylon* i zewnętrzną pętlę recyrkulacyjną.

Po ustabilizowaniu, mieszanina osadu i mikropiasku kierowana jest na   hydrocyklon, gdzie   oddzielany jest mikropiasek od osadu przed ponownym wstrzyknięciem  do zbiornika flokulacji. Strumień osadu kierowany częściowo jest do pętli recyrkulacyjnej, a częściowo odprowadzany na zewnątrz urządzenia. Poprzez zastosowanie systemowi precyzyjnej regulacji, Actiflo HCS redukuje ilość produkowanego osadu od 2 do 3 razy, zachowując jednocześnie wysoki poziom klarowania.


Schémat ACTIFLO® HCS

KORZYŚCI

 • Zmniejszenie objętości osadu o 50 - 80% 
 • Redukcja strat wody do poniżej 0,5% 
 • Zmniejszenie (pod względem wielkości i liczby) urządzeń wykorzystywanych do zagęszczania osadu z Actiflo. 
 • Proste wdrożenie w projektach modernizacji istniejących instalacji

 

PARAMETRY

  Przepływ
 m3/h
Mętność   % otwarcia zaworów HCS Napływ na hydrocyklon
m3/h
 
Ilość produkowanego  osadu  
   
Dopływ
 
Odpły     m3/h mg/l
Actiflo HCS 43 7 0.8 0 2.5 2.4 980
Actiflo 44 6 0.8 42 2.5 0.26 9.200

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE W SEKTORZE KOMUNALNYM

Miejska woda pitna

 • Chomedey, Laval (Wielki Montreal), Kanada, 2013, 273 000 m3/d
 • Oczyszczanie wody rzecznej / wysokie wskaźniki mętności, szybkość dekantacji: : 68 m/h
 • Pont Viau, Laval (Wielki Montreal), Kanada, 2013, 135 000 m3/d Oczyszczanie wody rzecznej /  wysokie wskaźniki mętności, szybkość dekantacji: 40 m/h
 • Gitanmaax Band Village, Hazelton, Rezerwat Indyjski, Kanada, 2012, 1 400 m3/d. 
 • Oczyszczanie wód rzecznych, szybkość dekantacji: 55 m/h
 • Okotoks Ground, Kanada, 2011, 22 000 m3/d. Usuwanie mętności, szybkość dekantacji: 54 m/h
   

PRZYKŁADOWE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE

Zastosowania przemysłowe

 • Japan Nippon Steel & Sumitomo Metal, Kimitsu, Japonia, 2014, 14 000 m3/d. Oczyszczanie ścieków (zawartość metali, koksu i pyłu węglowego), szybkość dekantacji: 120 m/h
 • Nippon Steel & Sumitomo Metal, Kimitsu, Japonia, 2014, 40000 m3/d. Oczyszczanie ścieków (zawartość metali, odcieki ze składowisk odpadów, miejska woda deszczowa), szybkość dekantacji 100 m/h
 • CEZ Pocerady, Czechy, 2011, 24 000 m3/d. Uzdatnianie wody rzecznej do produkcji wody technologicznej do schładzania kotła (w sektorze energetycznym), Actiflo HCS, 40 m/h

ZASTOSOWANIA

ACTIFLO® HCS -  zastosowanie w sektorze przemysłowym i komunalnym.
 

Zastosowanie w sektorze komunalnym:

 • Oczyszczanie wód rzecznych i usuwanie mętności

Zastosowanie przemysłowe

 • Oczyszczanie ścieków
 • Produkcja wody procesowej
   

Actiflo® Pack (MINI series)

Kompaktowa, standaryzowana instalacja pakietowa do uzdatniania wody pitnej.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO® Softening

ACTIFLO® Softening usuwa twardość i zasadowość, celem poprawienia jakości wody w gospodarce komunalnej i przemyśle.
Zmiękczanie

ACTIFLO® Pack

Pełna gama gotowych i standaryzowanych jednostek ACTIFLO®. Wydajność pojedynczej jednostki ACTIFLO® może sięgać nawet do 1441 m3/h.

ACTIFLO® Disc

ACTIFLO® Disc jest rozwiązaniem stosowanym na etapie doczyszczania ścieków w celu uzyskania wysokiego poziomu usuwania zawiesin stałych i fosforu ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz do ponownego wykorzystania wody.
Filtracja

ACTIFLO® Carb

Proces ACTIFLO® CARB łączy w sobie cechy i wydajność ACTIFLO® z właściwościami absorpcyjnymi węgla aktywnego.
Adsorpcja

BIOACTIFLO™

BIOACTIFLO™ to proces przeznaczony do oczyszczania wód burzowych i redukcji rozpuszczalnego BZT.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO® Duo

Actiflo® Duo jest gotowym do użycia systemem zaprojektowanym w celu dostosowania się do znacznych wahań przepływów oczyszczanych ścieków.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO®

Opatentowany przez Veolia, wysokowydajny system koagulacji objętościowej do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych