BIOACTIFLO™

BIOACTIFLO™ to proces przeznaczony do oczyszczania wód burzowych i redukcji rozpuszczalnego BZT.

Przegląd

W okresach silnych opadów deszczu, ilości wody dopływającej do oczyszczalni zazwyczaj przekraczają jej maksymalną wydajność dla warunków pogody deszczowej, uniemożliwiając tym samym osiągnięcie wymaganej  jakości wody na odpływie.
BioActiflo zostało opracowane specjalnie w celu rozwiązania tego rodzaju problemu i zapewnienia w razie potrzeby dodatkowego oczyszczania biologicznego.
Proces polega na oczyszczaniu biologicznym w zbiorniku wstępnym. Zanieczyszczona woda (BZT) jest oczyszczana z wykorzystaniem osadu czynnego, po którym następuje wysokosprawne doczyszczanie na Actiflo®. 

Takie rozwiązanie pomaga zredukować na odpływie: związki fosforu, 60% - 80% rozpuszczalnego BZT oraz 85% - 90% całkowitego BZT. Przyczynia się również do utrzymania integralności procesów na oczyszczalni ścieków, przy jednoczesnym zapobieganiu przedostawania się osadu nadmiernego do odbiornika.

 

Schemat BIOACTIFLO

KORZYŚCI

  • Wysoka wydajność: zbiornik wstępny: czas przetrzymania to 10 - 20 min łącznie  z Actiflo
  • Idealne rozwiązanie do oczyszczania “na bieżąco” wód burzowych z kanalizacji ogólnospławnej
  • Duża ekonomiczność przy małej powierzchni użytkowej
  • Jakość odpływu gwarantowana również przy dużych wahaniach przepływu

 

WYNIKI

Diagram - schemat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

  • Wilson Creek, Lucas, Teksas, USA, 2012, 121000 m3 /d. Oczyszczanie trzeciego stopnia  oraz wód z kanalizacji sanitarnej (SSO - Sanitary Sewer Overflow) - prędkość klarowania: 75 m/h
  • St. Bernard, LA, USA, 2012, 30000 m3 /d wody z kanalizacji sanitarnej (SSO)  - prędkość klarowania: 95 m/h

Zastosowanie

ZASTOSOWANIA

  • Oczyszczanie wód burzowych