ACTIFLO® Duo

Actiflo® Duo jest gotowym do użycia systemem zaprojektowanym w celu dostosowania się do znacznych wahań przepływów oczyszczanych ścieków.

Przegląd

Actiflo® Duo może pracować jako Multiflo® (lub konwencjonalny osadnik lamelowy) w okresach niskiego przepływu np. pora sucha, lub jako Actiflo®, tzn. koagulacja/flokulacja i sedymentacja obciążonego mikropiasku w okresach dużego przepływu, np. pora deszczowa.

Wysoka elastyczność w procesie oczyszczania ma szczególne znaczenie w zarządzaniu nadmiarem przepływu w okresach silnych opadów deszczu.
 

Schemat ACTIFLO® Duo

Korzyści

  • Wyjątkowa efektywność oczyszczania w szerokim zakresie przepływu
  • Elastyczność procesowa
  • Optymalizacja zainstalowanych urządzeń przy obniżonych kosztach eksploatacji 
  • Niższe koszty robót budowlanych dzięki kompaktowości procesu 
  • Proces łatwy w obsłudze: obsługa wymagająca znikomej  uwagi ze strony operatorów


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

  • Illawarra, Sydney, Australia, 2006, 160 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 120 m/h, oczyszczanie
  • Hartevann (Bykle), Norwegia, 2011, 5 800 m3/d, oczyszczanie wtórne, MBBR-70 m/h klarowanie
  • Tranemo, Szwecja, 2004, 12 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 89 m/h, oczyszczanie trzeciego stopnia
  • Port Clinton, USA, 2004, 91 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 88 m/h oczyszczanie wstępne i trzeciego stopnia
  • Danang Beach Resort, Wietnam, 2011, 13 000 m3/d, oczyszczanie wtórne/MBBR - 110 m/h - klarowanie

Zastosowanie

ZASTOSOWANIA

Ścieki z oczyszczania wstępnego oraz wtórnego i trzeciego stopnia oczyszczania