ACTIFLO® Disc

ACTIFLO® Disc jest rozwiązaniem stosowanym na etapie doczyszczania ścieków w celu uzyskania wysokiego poziomu usuwania zawiesin stałych i fosforu ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz do ponownego wykorzystania wody.

Konfiguracja  Actiflo®Disc  łączy w sobie dwa wydajne i kompaktowe procesy oczyszczania: konwencjonalny proces Actiflo®, obejmujący koagulację i flokulację obciążoną mikropiaskiem, która umożliwia wysokowydajne oczyszczenie, a następnie proces filtracji na  filtrze dyskowym  jako doczyszczanie.

Przy całkowitym współczynniku usuwania przekraczającym 95% w przypadku fosforu i do ponad 99% w przypadku zawiesin, wydajność Actiflo Disc przewyższa większość norm dotyczących zrzutów i ponownego wykorzystania.
 

Schemat ACTIFLO® Disc 

KORZYŚCI

 • Kompaktowe rozwiązanie, łatwe do dostosowania do obecnych obiektów lub obiektów do modernizacji
 • Kompaktowość:  zajmowana powierzchnia użytkowa do 80%  mniejsza w porównaniu do innych konwencjonalnych procesów
 • Bardzo niskie straty wody
 • Zapewnia barierę ochronną przed pasożytami (np. jaja Helminth)
 • Usuwa mętność i zawiesiny stałe, redukuje resztkową zawartość fosforanów
 • Filtracja grawitacyjna
 • Ciągła praca,  bez przestojów podczas mycia filtra doczyszczającego

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE DLA SEKTORA KOMUNALNEGO

Ścieki komunalne / Ponowne wykorzystanie

 • El Prat (Baix Llobregat), Barcelona, ​​Hiszpania, 2006, 346 000 m3/d.  Oczyszczanie trzeciego stopnia w celu ponownego wykorzystania, zasilanie warstwy wodonośnej, nawadniania, oczyszczanie miejskie i przemysł
 • Camp Tarragona (Tarragona), Hiszpania, 2010, 30 000 m3/d – trzeci stopień oczyszczania w celu ponownego wykorzystania jako woda procesowa i chłodząca w przemyśle chemicznym
 • Hefei Binhu Beilaowei (Ph. I), Chiny, 2014,30 000 m3/d, oczyszczanie trzeciego stopnia, 
 • Manawatu District Council, Feilding WWTP, Nowa Zelandia, 2013, 7500 m3/d, oczyszczanie trzeciego stopnia ścieków po filtracji biologicznej
 • TOM Prinsenland, Dinteloord, Holandia, 2013, 2400 m3/d,  podczyszczanie ścieków i wód powierzchniowych przed RO, ponowne wykorzystanie do nawadniania szklarni

Miejska woda pitna

 • Harpeth Valley UD, Nashville, TN, USA - 90,000 m3/d, (2015)

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE W PRZEMYŚLE

Ponowne wykorzystanie przemysłowe / woda procesowa

 • Bäckhammars Bruk, Kristinehamn, Szwecja, 2002, 48 000 m3/d, oczyszczanie  wody rzecznej do jakości wody procesowej do produkcji masy  papierniczej i papieru
 • Mankato, USA, 2006, 54 000 m3/d, wtórne oczyszczanie wody do ponownego wykorzystania jako woda kotłowa w zakładzie Calpine 
 • Vale, (Inco) Goro Nickel, Nowa Kaledonia, Francja, 2008, 70 000 m3/d, doczyszczanie ścieków kopalnianych do wykorzystania we wrażliwych środowiskach naturalnych
 • Corning Japonia, Japonia, 2010, 500 m3/d. Wstępne oczyszczanie ścieków dla sektora mikroelektroniki
 • Stratford Peaker Power Project, Taranaki, Nowa Zelandia, 2010, 6000 m3/d. Uzdatnianie wody rzecznej do produkcji wody technologicznej
 • Philips Lumileds, Bayan Lepas (Penang), Malezja, 2012, 800 m3/d. Wstępne oczyszczanie ścieków w sektorze mikroelektroniki, ponowne wykorzystanie jako woda procesowa

ZASTOSOWANIA

Dzięki unikalnej konstrukcji urządzenia, ACTIFLO® Disc ma zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych i komunalnych.

Zastosowania  komunalne

 • Produkcja wody pitnej - oczyszczanie wstępne przed systemami membranowymi
 • Oczyszczanie ścieków
 • Trzeci stopień oczyszczania ścieków - doczyszczanie oczyszczonych ścieków do ponownego wykorzystania wody w nawadnianiu, uzupełnianiu poziomu wód gruntowych lub do użytku miejskiego.

Zastosowania przemysłowe

 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Produkcja wody technologicznej
 • Oczyszczanie ścieków do ponownego wykorzystania
 • Awaryjne zaopatrzenie w wodę
   

Pobierz

PDF
ACTIFLO® Disc (751.62 KB)

Actiflo® Pack (MINI series)

Kompaktowa, standaryzowana instalacja pakietowa do uzdatniania wody pitnej.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO® Softening

ACTIFLO® Softening usuwa twardość i zasadowość, celem poprawienia jakości wody w gospodarce komunalnej i przemyśle.
Zmiękczanie

ACTIFLO® Pack

Pełna gama gotowych i standaryzowanych jednostek ACTIFLO®. Wydajność pojedynczej jednostki ACTIFLO® może sięgać nawet do 1441 m3/h.

ACTIFLO® Carb

Proces ACTIFLO® CARB łączy w sobie cechy i wydajność ACTIFLO® z właściwościami absorpcyjnymi węgla aktywnego.
Adsorpcja

ACTIFLO® HCS

Actiflo® HCS (High Concentration Sludge - wysokie stężenie osadu) to system Actiflo wyposażony w zewnętrzną pętlę recyrkulacyjną, zaprojektowany w celu zmniejszenie ilości wytwarzanego osadu i związanych z tym strat wody.
Separacja i Flotacja

BIOACTIFLO™

BIOACTIFLO™ to proces przeznaczony do oczyszczania wód burzowych i redukcji rozpuszczalnego BZT.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO® Duo

Actiflo® Duo jest gotowym do użycia systemem zaprojektowanym w celu dostosowania się do znacznych wahań przepływów oczyszczanych ścieków.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO®

Opatentowany przez Veolia, wysokowydajny system koagulacji objętościowej do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych