Stacja uzdatniania wody dla rafinerii ORLEN Południe w zakładzie w Trzebini

Na terenie rafinerii ORLEN Południe w zakładzie w Trzebini, firma Veolia Water Technologies zrealizowała stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu chłodniczego nowej instalacji do produkcji glikolu.

 

Stacja posiada wydajność 30 metrów sześciennych na godzinę i jest zasilana wodą powierzchniową. Proces wstępnego uzdatniania jest realizowany przez układ podwójnej filtracji na filtrach ciśnieniowych ze złożem mieszanym. Na drugim etapie uzdatniania zastosowano układ nanofiltracji (NF).
W procesie filtracji dwustopniowej wykorzystano wstępną koagulację oraz dozowanie polimeru, dzięki czemu woda przefiltrowana posiada jakość zapewniającą poprawne i efektywne działanie układu membran NF.  

 

Duża zaletą projektu był krótki czas realizacji. Stacja uzdatniania wody została szczegółowo zaprojektowana, w znacznym stopniu prefabrykowana, a następnie zmontowana w budynku na terenie Zakładu. Pozwoliło to maksymalnie skrócić czas montażu oraz rozruchu instalacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego szczegóły zrealizowanej przez nas instalacji uzdatniania wody.

 

 

---------------------------------------------

 

Water treatment plant for the Orlen Południe refinery in Trzebinia

 

At the ORLEN Południe refinery in the Trzebinia plant, Veolia Water Technologies has completed a water treatment plant. The purpose of the plant is to replenish the cooling system of the new installation for glycol production.

The water treatment plant has a capacity of 30 cubic meters per hour and is supplied by surface water. The pre-treatment process is carried out by a double filtration system on mixed-bed pressure filters. In the second stage of treatment, a nanofiltration (NF) system is used. The two-stage filtration process uses preliminary coagulation and polymer dosing.  As a result, the filtered water has a quality that ensures correct and effective operation of the NF membrane system.

The short implementation time was a big advantage of the project. The water treatment plant was designed in detail, largely prefabricated, and then assembled in a building on the site. It allowed to shorten the assembly and start-up time as much as possible.

 

We invite you to watch the video presenting the details of the water treatment plant.