Berkefeld PurBev®

Higieniczne rozwiązanie do uzdatniania wody

Gama rozwiązań do higienicznego uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów.

Przegląd

Berkefeld PurBev® to seria higienicznych rozwiązań do uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów, które  które mogą być skalowane i modyfikowane zgodnie z określonymi wymaganiami. Berkefeld PurBev® minimalizuje zagrożenia mikrobiologiczne w systemie, zapobiega zewnętrznym zanieczyszczeniom, oferuje niezawodne  oczyszczanie  i dezynfekcję oraz stały monitoring.  Technologie z zakresu Berkefeld PurBev® obejmują odwróconą osmozę, filtrację, ultrafiltrację, zmiękczanie i dejonizację.

Higieniczne systemy uzdatniania wody Berkefeld PurBev® zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności i napojów przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i ryzyka.

 

Uzdatnianie wody do napojów z zastosowaniem technologii PurBev®

System higienicznego uzdatniania wody Veolia PurBev spełnia wszystkie wymagane normy i rygorystyczne przepisy, które dotyczą produkcji napojów. 

Kluczowe cechy i korzyści dla przemysłu spożywczego i napojów obejmują m.in:

  • Zminimalizowane ryzyko mikrobiologiczne. Konstrukcja systemu, specjalistyczne materiały i komponenty zapobiegają zagrożeniom mikrobiologicznym i zapewniają optymalną jakość wody
  • Dłuższe cykle czyszczenia i konserwacji maksymalizują niezawodność systemu
  • Zmniejszone zapotrzebowanie na środki czyszczące oraz wysoka wydajność systemu wspomagają ekonomiczną eksploatację
  • Optymalna konstrukcja systemu minimalizuje koszty konserwacji i serwisu
  • Niski całkowity koszt eksploatacji i dłuższe działanie systemu.
  •  


 

 

Zastosowanie

Wysokiej jakości systemy wodne do zastosowań produkcyjnych, procesowych i przemysłowych.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.
Zmniejszenie kosztów i zużycia środków chemicznych dzięki odzyskowi kondensatu.

Serwis

Szkolenia dla personelu

Ciągłe programy szkoleniowe w zakresie higieny zapobiegają zanieczyszczeniom z powodu niewłaściwego obchodzenia się z komponentami i systemami

 

Zapewnienie jakości

Planowanie, zaopatrzenie, produkcja, logistyka, montaż i uruchomienie są starannie dostosowane do konkretnych wymagań higienicznych.

 

Fachowa obsługa serwisowa

Posiadamy ogólnoświatową sieć zespołów serwisowych i specjalnie przeszkolonych techników serwisowych, które zapewniają wsparcie i utrzymanie Państwa systemów i instalacji w sprawności i wysokiej jakości.

 

Stała zdalna opieka operatorska

  • Zapewnienie jakości i odpowiednich parametrów poprzez nadzór online
  • Analiza trendów
  • Identyfikowanie poszczególnych błędów