Actiflo® Pack (seria MINI)

Kompaktowa, standaryzowana instalacja pakietowa do uzdatniania wody pitnej
actiflo mini hero banner

Actiflo® Pack (seria MINI) jest kompaktową, standardową instalacją pakietową do uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków komunalnych, jak również do oczyszczania i ponownego wykorzystania wód procesowych i ścieków przemysłowych.

Przegląd

Cechy  i korzyści

Proces ten jest wysoce wydajną i sprawdzoną technologią klarowania popartą ponad 20-letnim doświadczeniem operacyjnym i ponad 1000 referencji na całym świecie.

W Actiflo® Pack (seria MINI) woda jest poddawana procesowi flokulacji przy zastosowaniu mikropiasku i polimeru.  Mikropiasek wspomaga tworzenie się trwałych kłaczków i działa jak balast, znacznie zwiększając ich prędkość sedymentacji. Unikalne właściwości powstających kłaczków obciążonych mikropiaskiem pozwalają na projektowanie osadników o bardzo krótkich czasach zatrzymania, dużych prędkościach opadania i wyjątkowo kompaktowych wymiarach systemów, które są do 50 razy mniejsze w porównaniu do innych procesów klarowania z podobną wydajnością. Hydrocyklon zapewnia ciągłe oczyszczanie mikropiasku, odzysk i jego ponowne wykorzystanie w procesie.

Actiflo-mini-illu-1

 

 • Przepływy jednostkowe
  o Woda pitna i procesowa: od 3 do 7 m3/h
  o Ścieki: od 3 do 15 m3/h
 • Wysoka skuteczność oczyszczania: redukcja mętności i zawiesiny do > 99%
 • Oczyszcza  wszystkie rodzaje wody i ścieków 
 • Niezwykle szybki czas rozruchu: osiaga skuteczności oczyszczania w ciągu kilku minut
 • Stabilność procesu: mikropiasek stanowi bufor dla zmiennego przepływu wody surowej oraz obciążenia, dzięki czemu proces jest bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze
 • Szybka optymalizacja: Krótki czas zatrzymania umożliwia szybkie dostosowanie procesu do zmieniającej się jakości wody surowej
 • Efektywne wykorzystanie środków chemicznych:  flokulacja i osadzanie obciążonego mikropiasku pomaga uniknąć przedawkowania chemikaliów w celu uzyskania dobrych wyników oczyszczania
 • Skuteczny w zastosowaniach z zimną wodą:  nadaje się do stosowania w regionach nordyckich
 • Kompaktowa konstrukcja: możliwość łatwej integracji i modernizacji w istniejących obiektach
 • System modułowy:  jednostki mogą być łączone w celu oczyszczania dużych przepływów

Zastosowanie

 • Uzdatnianie wód powierzchniowych i gruntowych
 • Woda i ścieki o bardzo wysokim lub bardzo niskim stopniu mętności
 • Oczyszczanie wody z dużą ilością naturalnych substancji organicznych (barwa, TOC)
 • Skuteczne usuwanie glonów, fosforu, metali ciężkich, oleju i tłuszczu, Crypto i Giardii oraz bakterii z grupy coli itp.
 • Oczyszczanie ścieków wstępne, wtórne i III-ego stopnia 
 • Oczyszczanie wody płuczącej z biofiltra oraz ścieków po filtrach ze złożem biologicznym
 • Oczyszczanie wód opadowych i pochodzących z przelewów kanalizacji ogólnospławnej, zawracanie do doczyszczania podczas suchej pogody
 • Uzdatnianie wody procesowej do uzupełniania wież chłodniczych lub przed stacjami demi
 • Podczyszczanie w systemach membranowych i jonowymiennych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych we wszystkich segmentach rynku, w tym odcieki i wody odpływowe
 • Recykling / ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych i przemysłowych
Actiflo-mini-illu-2