TYPOSZEREG MULTIFLO™

Od momentu opracowania w 1969 roku przez firmę Veolia Water Technologies proces Multiflo™ i jego zastosowania są stale doskonalone.

Przegląd

GŁÓWNE KORZYŚCI

Skuteczne uzdatnianie dostosowane do indywidualnych potrzeb: 
Typoszereg Multiflo™ obejmuje kilka konfiguracji  systemu do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody dostosowanych do określonych celów (woda pitna, ponowne wykorzystanie wody, odprowadzenie do środowiska) oraz jakości wody zasilającej (woda powierzchniowa lub podziemna, woda deszczowa, ścieki komunalne, płukanie wsteczne filtrów, mieszanina ścieków z osadem czynnym).

 

MULTIFLO™ MONO

 

Multiflo™ Mono zapewnia łatwą separację zawiesin gdy nie jest wymagane stosowanie środków chemicznych (np. koagulant, flokulant, utleniacz itp), a często współpracuje z systemem zagęszczania i odwadniania osadu.

Taka konfiguracja jest zalecana do:

 • częściowego odmulania wód powierzchniowych;
 • częściowego oczyszczania wód opadowych;
 • częściowego wstępnego oczyszczanie ścieków.

 

 

 

MULTIFLO™ MONO PLUS

 

Rozwiązanie Multiflo™ Mono Plus przeznaczone jest w szczególności do separacji osadu czynnego od ścieków po  procesie biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze napowietrzania.

Podobnie jak w przypadku Multiflo™ Mono, w obrębie Multiflo™ Mono Plus zapewniona jest możliwość ciągłego odbioru osadu, dzięki czemu kontrolowana jest zarówno ilość odbieranego osadu jak i poziom osadu w osadniku.

 

 

 

MULTIFLO™ DUO

 

Tak jak w przypadku  Multiflo™ Mono, Multiflo™ Duo służy do separacji zawiesin lecz wykorzystuje dodatkowo środki chemiczne dodawane do strumienia wody przed osadnikiem w celu zintensyfikowania procesu separacji powstałych osadów.

Rozwiązanie Multiflo™ Duo przeznaczone jest w szczególności do:

 • usuwania mętności wody powierzchniowej w zastosowaniach związanych z produkcją wody pitnej;
 • oczyszczania wód opadowych;
 • wstępnego i uzupełniającego oczyszczania ścieków;
 • oczyszczania strumieni popłuczyn z płukania wstecznego filtrów

 

MULTIFLO™ TRIO

 

Multiflo™ Trio łączy w sobie wydajność Multiflo™ Duo z korzyściami wynikającymi z recyrkulacji wewnętrznej osadu tj.: optymalizacja zużycia środków chemicznych, poprawa wydajności procesu separacji osadu i stopnia zagęszczania osadu.

Multiflo™ Trio to idealne rozwiązanie do:

 • redukcji mętności wody surowej do produkcji wody pitnej;
 • usuwania węglanów z wody powierzchniowej lub głębinowej;
 • usuwania metali ciężkich z wody powierzchniowej lub głębinowej;
 • usuwania pestycydów z wody surowej;
 • zaawansowanego wstępnego i uzupełniającego oczyszczania ścieków;
 • usuwania węglanów z wód odpadowych przed ewentualnym zawróceniem i ponownym wykorzystaniem.