MULTIFLO™

Wieloletnie doświadczenie w zakresie klaryfikacji/sedymentacji

Sprawdzona i dostosowana technologia reaktora-osadnika zawiesin do zastosowań komunalnych i przemysłowych.

Przegląd

Dzięki wyposażeniu ponad 500 instalacji na całym świecie w system Multiflo™, seria (Mono, Mono Plus, Duo i Trio) obejmuje różne zastosowania reaktora-osadnika. Ten asortyment produktów jest idealny dla małych i dużych instalacji i może uzdatniać wodę o najróżniejszych charakterystykach i poziomach obciążenia zanieczyszczeniami. Multiflo™ to skuteczny proces usuwania zawiesiny całkowitej (TSS), barwników, glonów i osadów metali ciężkich wykorzystywany np. do produkcji wody pitnej.

Multiflo™ można wykorzystać do wstępnego, końcowego lub uzupełniającego oczyszczania ścieków i wód opadowych w celu selektywnego, standardowego lub dogłębnego usuwania zawiesin stałych, zanieczyszczeń organicznych i fosforu.

System ten może być również stosowany w procesie zmiękczania (dekarbonizacji) wody, a także w procesie oczyszczania w celu usunięcia pestycydów, materii organicznej i nieoznaczonych wcześniej zanieczyszczeń.

 

Cechy reaktora wody Multiflo™

  • Kompaktowy i szybko działający proces separacji na lamelach
  • Oczyszczanie wody z wykorzystaniem koagulacji i flokulacji
  • Kompaktowy rozmiar, nawet 10 - 20 razy mniejszy w porównaniu do innych konwencjonalnych rozwiązań osadników liniowych lub radialnych
  • Multiflo wykorzystywany jest do uzdatniania wody powierzchniowej do jakości wody pitnej
  • Liczne zastosowania przemysłowe, w tym uzdatnianie wody technologicznej
  • Uzdatnianie wstępne i uzupełniające ścieków komunalnych
  • Zoptymalizowany, prosty i łatwy w obsłudze proces
  • Wysoka skuteczność w oczyszczaniu wody, której klarowanie sprawia problemy
  • Zastosowanie w ponad 500 komunalnych i przemysłowych instalacjach na całym świecie

Zastosowanie

Projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań w oczyszczaniu wody i ścieków.

Technologie dla bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska systemów oczyszczania ścieków i eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w celu odzysku i recyklingu ścieków i wody procesowej.
Energooszczędne technologie oczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania zasobów i zgodności z wymogami ochrony środowiska.
Systemy wody pitnej oraz gospodarka wodami powierzchniowymi i gruntowymi dla sektora komunalnego.