BIOBED® ADVANCED

Technologia BIOBED® ADVANCED

Technologie Biothane Advanced UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) i Biobed® Advanced EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) to niezwykle kompaktowe, wysokowydajne, beztlenowe procesy oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem osadów granulowanych.

Przegląd

 

SPRAWDZONA DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ OBNIŻA KOSZTY OPERACYJNE

System Biobed® Advanced przy wysokim obciążeniu reaktora osiąga nie tylko zdolność retencji biomasy taką samą jak w tradycyjnym UASB, ale także podobną skuteczność redukcji ChZT.
W instalacjach pilotażowych i pełnoskalowych zawsze obserwowano stabilny przyrost osadu granulowanego.

Do tej pory nasza firma wykonała w Polsce 20 instalacji w tej technologii, z których część jest w eksploatacji od ponad 5 lat. Największy reaktor o pojemności 9000 m3 i wydajności usuwania ChZT na poziomie 183 ton dziennie znajduje się w fabryce papieru w Chinach. Nasz wysokoobciążony system wykazuje doskonałą skuteczność usuwania ChZT, co skutkuje redukcją kosztów zużycia substancji chemicznych i znacznym obniżeniem kosztów tlenowego doczyszczania.

Doświadczenia uzyskane z wdrożeń pełnoskalowych wykazały, że system Biobed® Advanced wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych, generuje mniejsze ogólne koszty eksploatacyjne, a także wymaga mniej intensywnej obsługi w porównaniu z innymi systemami beztlenowymi.

 

KOMPAKTOWY SEPARATOR ZMNIEJSZA KOSZTY INWESTYCJI

Separator trójfazowy zastosowany w Biobed® Advanced może pracować przy wyższych prędkościach przepływu wznoszącego cieczy i gazu, a tym samym zmniejsza wymaganą powierzchnię ogólną separatorów w reaktorze. Kompaktowa konstrukcja pozwala na użycie mniejszych ilości materiałów konstrukcyjnych i pozwala zmniejszyć wysokość reaktora o około 1 metr.
Standardowa konstrukcja separatora pasuje zarówno do zbiorników okrągłych jak i kwadratowych, o wysokości do 20 metrów.

Prosty, lecz bardzo skuteczny system odbioru ścieków wyposażony jest w rury odpływowe i stanowi uzupełnienie standardowej konstrukcji, a zastosowanie standardowych płyt ze stali nierdzewnej i cięcia maszynowego ogranicza koszty siły roboczej podczas produkcji, a co za tym idzie obniża ogólne koszty jednego m2 separatora.

Zastosowanie separatorów, których wymiary zewnętrzne umożliwiają ich transport w standardowym kontenerze morskim o długości 12,1 m, pozwala na minimalizację kosztów transportu. 

 

KORZYŚCI

 • Technologia opracowana na podstawie gruntownych badań
 • Separator i reaktor o niewielkich rozmiarach
 • Prosty i niezawodny system odbioru ścieków oczyszczonych
 • Elastyczna wysokość reaktora
 • Możliwość wykonania reaktorów stalowych lub betonowych, okrągłych lub prostokątnych
 • Doskonała skuteczność usuwania zanieczyszczeń
 • Duża dostępność biomasy do zaszczepienia
 • Niskie zużycie substancji chemicznych
 • Brak emisji zapachów
 • Zredukowane wymiary tlenowego oczyszczania końcowego
 • Niewielkie rozmiary
 • Niskie koszty inwestycyjne i operacyjne
   

ROZWÓJ TECHNOLOGII BIOBED® ADVANCED

Trudno w to uwierzyć, że system oczyszczania ścieków może być nie tylko tańszy, ale również gwarantować lepszą wydajność!

Łączenie najlepszych cech obu technologii

Systemy UASB cechują się wysoką skutecznością rozkładu ChZT oraz wysoką retencją i produkcją beztlenowego osadu granulowanego. Natomiast głównym czynnikiem zachęcającym do wdrożenia systemów EGSB są znacznie obniżone koszty inwestycyjne ze względu na wyższe współczynniki obciążenia jednostkowego (2-3 razy) oraz większą wysokość reaktorów (2-3 razy), co dodatkowo zmniejsza wymaganą powierzchnię pod zabudowę. 

W procesie opracowywania reaktora Biobed® Advanced dążyliśmy do połączenia doskonałej wydajności reaktora UASB z opłacalnością systemu wysokoobciążonego. Dzięki temu powstała innowacyjna konstrukcja reaktora, która w praktyce zapewnia ponadprzeciętne właściwości retencji osadu. 

Reaktor Biobed® Advanced może być zaprojektowany jako system całkowicie zamknięty, co zapewnia brak emisji zapachów.
 

Badania pilotażowe

testami z instalacji pilotażowych obsługujących różne rodzaje ścieków, potwierdziły doskonałą wydajność opatentowanego reaktora Biobed® Advanced. 

Modelowanie hydrauliczne z wykorzystaniem modelu separatora w skali 1:1 umożliwiło precyzyjne dostosowanie właściwości separacji fazy ciekłej i gazowej oraz dopracowanie konstrukcji separatora Biobed® Advanced. 

Przeprowadzone badania potwierdziły również możliwość skutecznego oczyszczania ścieków o złożonym składzie w reaktorach wysokoobciążonych. Również w przypadku ścieków o złożonym składzie wykazano możliwość oczyszczania przy wysokim obciążeniu reaktora. 

Podczas badań w instalacjach pilotażowych wydajność Biobed® Advanced może być jeszcze większa poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania reaktorem BM Control® SMART.
 

Cechy Biobed® Advanced

 • 12 lat pełnego doświadczenia w zakresie wdrożeń pełnoskalowych
 • 4 instalacje pilotażowe w 2 lokalizacjach
 • 71 pełnoskalowych reaktorów oczyszczających ścieki generowane przez następujące przemysły:
 • - przemysł celulozowy i papierniczy;
 • - przemysł chemiczny i produkcja kwasu tereftalowego (PTA);
 • - branża spożywcza: 
 • mleczarstwo, produkcja cukru i przetwarzanie ziemniaków;
 • - browary i destylarnie
 • Największa instalacja o wielkości 9000 m3 i wydajności 183 tony ChZT/dzień
 • Najmniejsza instalacja o wielkości 150 m3 i wydajności 2,8 tony ChZT/dzień

Zastosowanie

PROCES OCZYSZCZANIA

W celu przygotowania ścieków przemysłowych do oczyszczania beztlenowego, wartość pH i temperatura ścieków surowych są regulowane na etapie oczyszczania wstępnego w zbiorniku kondycjonowania. Następnie ścieki mieszane są ze ściekami oczyszczonymi beztlenowo w celu homogenizacji zawartości. Jeżeli jest to konieczne dodawane są substancje odżywcze w celu osiągnięcia warunków optymalnego wzrostu dla beztlenowej biomasy wewnątrz reaktora Biobed® EGSB.
Na kolejnym etapie procesu oczyszczania kondycjonowane ścieki są pompowane przy stałym, ciągłym przepływie do reaktora Biobed® Advanced. Specjalny system dystrybucji ścieków gwarantuje równomierny ich rozkład na całej powierzchni reaktora. Następnie ścieki przechodzą przez gęste, złoże beztlenowej biomasy granulowanej, w którym następuje biologiczne oczyszczanie poprzez przekształcenie ładunku ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) występującego w ściekach na biogaz.

W górnej części reaktora zamontowane są opatentowane trójfazowe separatory - oddzielają one oczyszczone ścieki od produkowanego biogazu i biomasy. Biomasa osadza się z powrotem na dnie reaktora, a część oczyszczonych ścieków jest zatrzymywana w zbiorniku kondycjonowania w celu rozcieńczenia stężonych ścieków dopływających do reaktora.

Biogaz gromadzony jest w górnej przestrzeni reaktora i odprowadzany rurociągami do instalacji oczyszczania biogazu. W kontrolowanych warunkach może być on spalany w pochodni biogazu lub być alternatywnie wykorzystany jako źródło energii dla zakładu produkcyjnego.

 

BIOBED® ADVANCED EGSB


 

BIOTHANE ADVANCED UASB