Biobed EGSB

Technologia Biobed® EGSB
Biobed Advanced EGSB plant for anaerobic wastewater treatment

Technologia Biobed® EGSB (Expanded Granular Sludge Bed, tłum. reaktor ze złożem ekspandowanym) to niezwykle kompaktowy, wysokowydajny, beztlenowy proces oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem osadów granulowanych.

Przegląd

Cechy technologii

  • bardzo wysokie obciążenia organiczne (15 - 30 kg ChZT/m3/dzień)
  • zmniejszona wymagana powierzchnia pod zabudowę
  • źródło energii z produkcji biogazu
  • oszczędna eksploatacja
  • opatentowany wewnętrzny separator z trzema przegrodami
  • biomasa granulowana o wysokiej opadalności
  • brak emisji zapachów i hałasu
  • sprawdzona niezawodność


Proces oczyszczania

W celu przygotowania ścieków przemysłowych do oczyszczania beztlenowego, wartość pH i temperatura ścieków surowych są regulowane na etapie oczyszczania wstępnego w zbiorniku kondycjonowania. Następnie ścieki mieszane są ze ściekami oczyszczonymi beztlenowo w celu homogenizacji zawartości. Jeżeli jest to konieczne dodawane są substancje odżywcze w celu osiągnięcia warunków optymalnego wzrostu dla beztlenowej biomasy wewnątrz reaktora Biobed® EGSB.

Na kolejnym etapie procesu oczyszczania tak przygotowane ścieki są pompowane przy stałym, ciągłym przepływie do wysokiego i smukłego reaktora Biobed® EGSB. Specjalny system dystrybucji ścieków gwarantuje równomierny ich rozkład na całej powierzchni reaktora. Następnie ścieki przechodzą przez gęste złoże beztlenowej biomasy granulowanej, w którym następuje biologiczne oczyszczanie poprzez przekształcenie ładunku ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) występującego w ściekach na biogaz.
W górnej części reaktora zamontowane są opatentowane trójfazowe separatory, oddzielają one oczyszczone ścieki od produkowanego biogazu i biomasy. Biomasa osadza się z powrotem na dnie reaktora, a część oczyszczonych ścieków jest zatrzymywana w zbiorniku kondycjonowania w celu rozcieńczenia stężonych ścieków dopływających do reaktora.

Biogaz gromadzony jest w górnej przestrzeni reaktora i odprowadzany rurociągami do instalacji oczyszczania biogazu. W kontrolowanych warunkach może być on spalany w pochodni biogazu lub być alternatywnie wykorzystany jako źródło energii dla zakładu produkcyjnego.

 

Modułowa instalacja kontenerowa Package Plant

Biothane zapewnia ekonomiczne i praktyczne prefabrykowane rozwiązanie Biobed® Package Plant  do obsługi stosunkowo niewielkich strumieni ścieków ze mniejszym obciążeniem ChZT.

Instalacja Biobed® Package Plant składa się z dwóch modułów:

  • reaktora Biobed® (50m3 lub 120m3) oraz
  • modułu serwisowego.

Każdy reaktor modułowy wchodzący w skład systemu zdolny jest usunąć do 1000 kg/dobę ładunku ChZT, o maksymalnym przepływie 480 m3/dobę.

Modułowe konstrukcje zbiorników są kompaktowe i łatwe do transportowania, dzięki czemu są odpowiednie dla tymczasowych, ale również długookresowych zastosowań. Instalacja jest odpowiednia dla wielu rodzajów ścieków, a przy wzroście produkcji może być rozbudowana do sześciu reaktorów na jeden serwis modułowy. Rozbudowa instalacji kontenerowej jest szybka, łatwa i ekonomiczna, ponieważ wymagane podzespoły są dostarczane na miejsce jako kompletne rozwiązanie.