ACTIFLO® Duo

Actiflo® Duo jest gotowym do użycia systemem zaprojektowanym w celu dostosowania się do znacznych wahań przepływów oczyszczanych ścieków.

Actiflo® Duo może pracować jako Multiflo® (lub konwencjonalny osadnik lamelowy) w okresach niskiego przepływu np. pora sucha, lub jako Actiflo®, tzn. koagulacja/flokulacja i sedymentacja obciążonego mikropiasku w okresach dużego przepływu, np. pora deszczowa.

Wysoka elastyczność w procesie oczyszczania ma szczególne znaczenie w zarządzaniu nadmiarem przepływu w okresach silnych opadów deszczu.
 

Schemat ACTIFLO® Duo

Korzyści

  • Wyjątkowa efektywność oczyszczania w szerokim zakresie przepływu
  • Elastyczność procesowa
  • Optymalizacja zainstalowanych urządzeń przy obniżonych kosztach eksploatacji 
  • Niższe koszty robót budowlanych dzięki kompaktowości procesu 
  • Proces łatwy w obsłudze: obsługa wymagająca znikomej  uwagi ze strony operatorów


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

  • Illawarra, Sydney, Australia, 2006, 160 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 120 m/h, oczyszczanie
  • Hartevann (Bykle), Norwegia, 2011, 5 800 m3/d, oczyszczanie wtórne, MBBR-70 m/h klarowanie
  • Tranemo, Szwecja, 2004, 12 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 89 m/h, oczyszczanie trzeciego stopnia
  • Port Clinton, USA, 2004, 91 000 m3/d, wody z kanalizacji ogólnospławnej - 88 m/h oczyszczanie wstępne i trzeciego stopnia
  • Danang Beach Resort, Wietnam, 2011, 13 000 m3/d, oczyszczanie wtórne/MBBR - 110 m/h - klarowanie

ZASTOSOWANIA

Ścieki z oczyszczania wstępnego oraz wtórnego i trzeciego stopnia oczyszczania

Pobierz

PDF
Actiflo® Duo (1.45 MB)

Actiflo® Pack (MINI series)

Kompaktowa, standaryzowana instalacja pakietowa do uzdatniania wody pitnej.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO® Softening

ACTIFLO® Softening usuwa twardość i zasadowość, celem poprawienia jakości wody w gospodarce komunalnej i przemyśle.
Zmiękczanie

ACTIFLO® Pack

Pełna gama gotowych i standaryzowanych jednostek ACTIFLO®. Wydajność pojedynczej jednostki ACTIFLO® może sięgać nawet do 1441 m3/h.

ACTIFLO® Disc

ACTIFLO® Disc jest rozwiązaniem stosowanym na etapie doczyszczania ścieków w celu uzyskania wysokiego poziomu usuwania zawiesin stałych i fosforu ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz do ponownego wykorzystania wody.
Filtracja

ACTIFLO® Carb

Proces ACTIFLO® CARB łączy w sobie cechy i wydajność ACTIFLO® z właściwościami absorpcyjnymi węgla aktywnego.
Adsorpcja

ACTIFLO® HCS

Actiflo® HCS (High Concentration Sludge - wysokie stężenie osadu) to system Actiflo wyposażony w zewnętrzną pętlę recyrkulacyjną, zaprojektowany w celu zmniejszenie ilości wytwarzanego osadu i związanych z tym strat wody.
Separacja i Flotacja

BIOACTIFLO™

BIOACTIFLO™ to proces przeznaczony do oczyszczania wód burzowych i redukcji rozpuszczalnego BZT.
Separacja i Flotacja

ACTIFLO®

Opatentowany przez Veolia, wysokowydajny system koagulacji objętościowej do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych