Podczyszczalnia ścieków dla rafinerii ORLEN Południe w zakładzie w Trzebini

Wysokoefektywna biologiczna podczyszczalnia ścieków zrealizowana przez Veolia Water Technologies na terenie rafinerii Orlen Południe w zakładzie w Trzebini oczyszcza ścieki pochodzące z nowopowstałego obiektu produkcji glikolu propylenowego.

 

Instalacja została przygotowana do pracy przy bardzo dużych obciążeniach ładunkiem CHZT i BZT, co jest realizowane dzięki zastosowaniu nowoczesnego beztlenowego procesu Memthane™ w połączeniu z ultrafiltracją.

Takie rozwiązanie przynosi szereg korzyści  - kompaktowość i niewielką  powierzchnię zabudowy,  wysoką elastyczność wobec dopływającej ilości ścieków, łatwą obsługę, czy znaczną  redukcję kosztów operacyjnych w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami.
Proces przyczynia się także do uzyskania energii odnawialnej - w wyniku fermentacji beztlenowej jest produkowany biogaz, który służy do produkcji pary wodnej i zasilania poszczególnych zakładów.
Dodatkowym ułatwieniem jest automatyzacja procesów. Dzięki temu podczyszczalnia wymaga jedynie okresowego nadzoru ze strony operatorów.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego naszą realizację.