Rozwiązanie cyfrowe Hubgrade Wastewater Plant Performance

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone procesy wodne
Hubgrade Plant module digital hero banner

 

 Hubgrade Wastewater Plant Performance  to cyfrowe rozwiązanie, które optymalizuje komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Gromadzi dane w czasie rzeczywistym oraz stosuje analizy i algorytmy w celu uzyskania oszczędności operacyjnych i zmniejszenia ogólnego wpływu środowiskowego oczyszczalni o 60%, jednocześnie zwiększając wydajność hydrauliczną i biologiczną oraz zapewniając zgodność z przepisami środowiskowymi.

 

 

Jakim wyzwaniom chcesz sprostać?

Cyfrowy bliźniak dla wydajnego i zgodnego z przepisami oczyszczania ścieków

 

 

Hubgrade Wastewater Plant Performance  optymalizuje pracę oczyszczalni ścieków naszych klientów komunalnych i przemysłowych na całym świecie.

 

Minimalizacja wpływu zakładu na środowisko

 • Zmniejszenie ogólnego śladu środowiskowego instalacji nawet o 60%.
 • Zmniejszenie emisji N2O z procesów biologicznych nawet o 90%.
 • Zmniejszenie całkowitej zawartości azotu i fosforu w ściekach nawet o 50%.
 • Zapobieganie przeciążeniom oczyszczalni ścieków nawet o 100%.
 • Zapewnienie elastyczności energetycznej w sieci wykorzystującej odnawialne źródła energii.
EUROPA
Raport o redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem dotyczącym oszczędności emisji gazów cieplarnianych, w którym szczegółowo opisujemy, w jaki sposób pomogliśmy oczyszczalniom ścieków na całym świecie zmniejszyć ich ślad węglowy średnio o 495 ton CO2 w 2020 r.

 

Nasza specjalistyczna wiedza pozwala obniżyć koszty operacyjne Twoich zakładów 

 • Zmniejszenie zużycia energii w procesie oczyszczania nawet o 40%.
 • Optymalizacja zużycia środków chemicznych  nawet o 100%.
 • Zwiększenie produkcji gazu z komór fermentacyjnych nawet o 4%.
 • Wsparcie jest dostępne 24/7/365, zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa.
 • Alerty w czasie rzeczywistym dla operatorów i kierowników zakładów.
WŁOCHY
Mediolan, Włochy, obniża koszty operacyjne

Dowiedz się, w jaki sposób moduł Hubgrade Wastewater Plant Performance  pomógł władzom Mediolanu - zarządzającym oczyszczalnią ścieków o wydajności 1,25 miliona RLM - zmniejszyć koszty operacyjne średnio o 1,2 miliona euro rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Nasze całościowe podejście zwiększa wydajność biologiczną i hydrauliczną

Hubgrade performance - figures

 

 • Zwiększenie wydajności biologicznej nawet o 40%.
 • Zwiększenie wydajności hydraulicznej potencjalnie o ponad 100%.
 • Prognozowanie i przewidywanie intensywnych opadów deszczu w celu zapewnienia operatorom większej kontroli opartej na danych. 
 • Zapobieganie przeciążeniom oczyszczalni ścieków nawet o 100%.
LITWA
Oczyszczalnia ścieków w Kłajpedzie na Litwie zwiększyła obciążenie biologiczne

Dowiedz się, w jaki sposób Hubgrade Wastewater Plant Performance  pomógł oczyszczalni ścieków w Kłajpedzie zwiększyć obciążenie biologiczne o 28% przy znacznych oszczędnościach OPEX - 180 000 euro rocznie i redukcji emisji gazów cieplarnianych - 2000 ton rocznie.

Ograniczenie lub nawet całkowite uniknięcie kosztów rozbudowy

 

 • Ograniczenie inwestycji związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków nawet o  100%.
 • Odroczenie projektów rozbudowy o ponad 15 lat
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej w celu dostosowania się do ekstremalnych sytuacji zaostrzonych przez zmiany klimatyczne.
Hubgrade performance image costly extension investments
HOLANDIA
EDE, Holandia, oczyszczalnia ścieków uniknęła konieczności budowy trzeciej kosztownej linii technologicznej

Dowiedz się, jak od 2011 roku Hubgrade Wastewater Plant Performance  pomógł oczyszczalni ścieków EDE uniknąć budowy trzeciej kosztownej linii technologicznej, jednocześnie pomagając zmniejszyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

 

Zaufali Hubgrade, aby zoptymalizować swoje instalacje oczyszczania ścieków

KLAIPEDA QUOTE ILLUSTRATION

KLAIPEDA

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe, takie jak Hubgrade Performance, są dla nas zrównoważonym, opłacalnym sposobem na ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych oczyszczalni ścieków. Inteligentne wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym z całego naszego systemu zmniejszyło nasze koszty operacyjne i stężenie ścieków. Kristina Bereišienė, Kierownik działu oczyszczania ścieków


 

ITALY CASE STUDY HUBGRADE

NOSEDO

Hubgrade Performance [...] zwiększa naszą wydajność poprzez podniesienie przepustowości hydraulicznej podczas deszczowej pogody. Jest to inteligentne rozwiązanie dające doskonałe efekty. Andrea Aliscioni, COO Milan Water Service

 


 

BLUEKOLDING CASE STUDY IMAGE HUBGRADE

BLUEKOLDING

Nieustannie pracujemy nad usprawnieniem naszych procesów energetycznych. Stworzenie zaawansowanego systemu SmartGrid ze ścisłą interakcją między oczyszczaniem ścieków a taryfami na rynku energii elektrycznej jest dla nas ogromnym krokiem naprzód.  Per Holm, CEO of BlueKolding