Stacja demineralizacji wody procesowej w fabryce UNILEVER, Bydgoszcz

Uzdatnianie i przygotowanie wody wykorzystywanej w produkcji kosmetyków

Decyzję o rozbudowie stacji wody na wydziale P4 w Unilever w Bydgoszczy podjęto ze względu na rozbudowę linii produkcyjnych w całej fabryce, co wymagało podwojenia ilości wody dejonizowanej niezbędnej w produkcji kosmetyków.

Prace modernizacyjne obejmowały całkowitą wymianę układu filtracji na nowy i dostawienie w układzie równoległym nowego dejonizatora RAPIDE 700. 

Układ składa się z zasilającego układu pompowego, filtra typu multimedia, filtra węglowego, zbiornika retencyjnego wody filtrowanej, dejonizatorów- istniejącego SCION 700 i nowego RAPIDE700, zbiorników procesowych wody dejonizowanej z pompami.

Instalacja stacji wody została zlokalizowana na czwartym piętrze budynku, całość wody dejonizowanej jest przepompowywana do instalacji procesowych. Stacja wody pracuje automatycznie i  wymaga niewielkiego nadzoru i dostaw kwasu HCL i zasady NaOH niezbędnych do regeneracji dejonizatorów. Czas regeneracji dejonizatorów wynosi tylko 30 minut a jakość wody dejonizowanej poniżej 2,0mS/cm. Ścieki wytwarzane podczas regeneracji dejonizatorów mają odczyn obojętny z powodu równoległej regeneracji obu kolumn każdego z dejonizatorów.

DODATKOWE INFORMACJE    

  • Przepływ 260 m3/d    
  • Termin realizacji: 2003