ANITA™ Shunt

Smart SBR do oczyszczania ścieków zawierających duże ilości amoniaku

ANITATM Shunt to innowacyjna technologia eliminacji amoniaku w wysoko obciążonych ściekach przy jednoczesnym spełnieniu celów środowiskowych w zakresie redukcji śladu węglowego.

Przegląd

ANITATM Shunt jest idealny do modernizacji oczyszczalni  lub instalacji, gdzie wymagane jest proste rozwiązanie zwiększające usuwanie azotu.

ANITATM Shunt wykorzystuje tradycyjny osad czynny i sekwencyjny reaktor SBR do zatrzymywania utleniania azotu na etapie azotanu (NO2-) oraz do zmniejszania ilości wytwarzanego osadu biologicznego.
Proces ten jest przeznaczony do oczyszczania wysoko obciążonych ścieków o stężeniu N-NH4 powyżej 100 mg N/l.

 

Wszechstronny zakres zastosowań:

 • Oczyszczanie biologiczne połączone z rozkładem beztlenowym metanolem po denitryfikacji
 • Odcieki z kompostowania lub współfermentacji osadów
 • Ciecz z zaawansowanej obróbki osadu po:
  > Suszenie termiczne
  > Utlenianie hydrotermalne
  > Hydroliza termiczna + rozkład beztlenowy
  > Fermentacja beztlenowa
  > Fermentacja + liza + fermentacja 

 

Zalety

ANITA™ Shunt jest wydajnym, elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym:

 • 25 % mniejsze zapotrzebowanie na energię i 40 % mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła węgla w porównaniu z tradycyjną nitryfikacją/denitryfikacją
 • 20% redukcja śladu węglowego
 • Usuwanie azotu do 95% 
 • Kompaktowy i elastyczny  proces z możliwością  zintegrowania z istniejącą instalacją
 • Wydajny proces przy wszystkich temperaturach ścieków do oczyszczenia
 • Szybki i łatwy rozruch
 • Proces wyposażony w wysokowydajny, opatentowany, zaawansowany system sterowania