Stacja uzdatniania wody w miejscowości Harbutowice, gm. Sułkowice

W ramach inwestycji pt. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice” Veolia Water Technologies dostarczyła system koagulacji i sedymentacji ACTIFLO.

W projekcie instalacji zastosowano kompaktowy system koagulacji, flokulacji i sedymentacji - reaktor wielokomorowy ACTIFLO typu APW2. System stanowi etap oczyszczania wstępnego dla modernizowanych filtrów otwartych.
    
Stacja uzdatniania wody została wyposażona w jedna linię ACTIFLO o wydajności 80 m3/h oraz węzeł dozowania reagentów chemicznych.

Zakres prac Veolia Water Technologies  obejmował dostawę i montaż urządzeń, roboty instalacyjne, prace elektryczne i automatykę, nadzór nad realizacją, szkolenie pracowników obsługi, rozruch instalacji, opracowanie dokumentacji rozruchu, powykonawczą i eksploatacji.