Stacja uzdatniania wody dla farmy łososia Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie

Pod koniec 2014 r. Veolia Water Technologies Sp. z o.o. zakończyła realizację kontraktu na dostawę stacji odżelaziania wody dla farmy łososia należącej do firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie.
To pierwsza tego typu farma łososi w Polsce.
W ramach zadania Veolia Water Technologies dostarczyła układ 4 filtrów ze złożem żwirowym o odpowiedniej gradacji wraz z szafą zasilająco-sterującą, systemem płukania wodą przefiltrowaną oraz filtracją doczyszczającą zawiesinę do poziomu poniżej 15 µm.
Źródłem wody uzupełniającej jest woda geotermalna (o 1500 m głębokości) o temperaturze około 25ºC, zawartości chlorków 6,6 g/dm3 oraz zawartości żelaza ogólnego 10 mg/dm3.
Średni przepływ wody uzupełniającej wynosi około 90 m3/h.
    
Parametry gwarantowane po stacji:

  • poziom żelaza ogólnego: poniżej 0,15 mg/dm3
  • zawartość zawiesiny: poniżej 15 µm.
  • Realizacja zadania w formule „pod klucz” obejmowała dokumentację techniczną (projekt, rysunki, instrukcje obsługi), dostawę urządzeń wraz centralnym systemem sterowania, montaż i rozruch oraz szkolenia.