Dekarbonizacja

Wysokosprawna dekarbonizacja wody Actiflo® i Multiflo®

Wybór technologii dekarbonizacji wody zależy od charakterystyki wody i wymaganej jakości wody zdekarbonizowanej.

Przegląd

W przypadku zastosowań zmiękczania chemicznego przy użyciu mleka wapiennego obie technologie wykorzystują reaktor wyposażony w turbinę TURBOMIX® w celu optymalizacji wydajności, zwiększenia efektywności  i redukcji gabarytów, co przekłada się na zmniejszenie powierzchni zabudowy.
 

Korzyści technologiczne

  • Niewielka i zwarta powierzchnia zabudowy
  • Elastyczne i skuteczne uzdatnianie
  • Możliwość oczyszczania osadu
  • Pełna automatyzacja
  • Specjalistyczna wiedza w zakresie zastosowań

Zastosowanie

PROCES DEKARBONIZACJI ACTIFLO®

Technologia dekarbonizacji Actiflo® łączy strącanie chemiczne węglanów i wodorowęglanów z zastosowaniem inertu-mikropiasku cyrkulującego w obiegu wewnętrznym reaktora w celu zapewnienia efektywnej flokulacji i szybkiej sedymentacji. Mikropiasek wspomaga formowanie kłaczków zawiesiny i pozwala na tworzenie systemów o bardzo wysokiej prędkości przepływu w strefie sedymentacji. Rozwiązanie Actiflo stosowane jest do uzdatniania wody o średniej i podwyższonej zawartości zawiesiny i jest szczególnie skuteczne w usuwaniu krzemionki.

W zależności od zastosowania, prefabrykowane systemy kontenerowe Actiflo są dostępne w zakresie wydajności do 1250 m3/h.

 

PROCES DEKARBONIZACJI MULTIFLO™

Technologia dekarbonizacji Multiflo™ wykorzystuje proces strącania chemicznego węglanów i wodorowęglanów z zagęszczaniem osadu, tworząc wysoko skoncentrowany osad, który z łatwością ulega odwodnieniu. Multiflo można wykorzystać do uzdatniania wody o średniej do wysokiej zawartości zawiesiny pierwotnej i powstałych w wyniku strącania osadów.

W zależności od zastosowania dostępne są prefabrykowane systemy kontenerowe w zakresie wydajności do 320 m3/h.

 

TURBINA KIERUNKOWA TURBOMIX®

Najnowszą innowacją wdrożoną w tym sprawdzonym procesie jest Turbomix®, czyli unikalna turbina zastosowana w strefie flokulacji reaktora. Zapewnienie pełnego, bliskiego idealnym warunkom, mieszania w reaktorze skutkuje ograniczeniem powierzchni zabudowy Actiflo i Multiflo oraz umożliwia dozowanie substancji chemicznych zmiękczających wodę do różnych zastosowań.

Turbomix zapewnia optymalne wykorzystanie wszystkich reagentów chemicznych i ma na celu optymalizację wydajności reakcji strącania i flokulacji w technologiach Actiflo i Multiflo. Turbina zapewnia wysoki poziom homogenizacji mieszaniny reakcyjnej (woda+reagenty) zmniejszając czas retencji, zużycie środków chemicznych i energii.

 

Wysokosprawna technologia zmiękczania dostosowana do indywidualnych potrzeb

Zarówno Actiflo jak i Multiflo można dostarczyć w formie prefabrykowanych systemów lub rozwiązań niestandardowych. Nasze mobilne systemy pilotowe montowane na przyczepach są dostępne do prób i badań w zakładach użytkownika w celu sparametryzowania technologii, adekwatnie do danego zastosowania.